Tệp kê khai – Chế độ ẩn danh

Sử dụng khoá tệp kê khai "incognito" với "spanning" hoặc "split" để chỉ định cách tiện ích này sẽ hoạt động nếu được phép chạy ở chế độ ẩn danh. Sử dụng "not_allowed" để ngăn tiện ích này bật ở chế độ ẩn danh.

Chế độ kéo dài

Chế độ mặc định là "spanning", nghĩa là tiện ích sẽ chạy trong một quy trình dùng chung. Mọi sự kiện hoặc thư trong thẻ ẩn danh sẽ được gửi tới quy trình được chia sẻ, kèm theo cờ ẩn danh cho biết nguồn gốc của sự kiện. Vì các thẻ ẩn danh không thể sử dụng quy trình chung này, nên một tiện ích sử dụng chế độ ẩn danh "spanning" sẽ không thể tải các trang từ gói tiện ích vào khung chính của thẻ ẩn danh.

Chế độ chia tách

Chế độ "split" có nghĩa là tất cả các trang trong cửa sổ ẩn danh sẽ chạy theo quy trình ẩn danh riêng. Nếu tiện ích chứa trang nền, tiện ích đó cũng sẽ chạy trong quá trình ẩn danh. Quy trình ẩn danh này chạy song song với quy trình thông thường, nhưng có một kho lưu trữ cookie riêng chỉ dành cho bộ nhớ. Mỗi quy trình chỉ xem sự kiện và thông báo trong ngữ cảnh riêng (ví dụ: quy trình ẩn danh sẽ chỉ xem thông tin cập nhật về thẻ ẩn danh). Các quy trình này không thể giao tiếp với nhau.

Không được phép

Không thể bật tiện ích ở chế độ ẩn danh. Có trên Chrome 47.

Cách chọn

Theo quy tắc chung, nếu tiện ích của bạn cần tải một thẻ trong trình duyệt ẩn danh, hãy sử dụng chế độ ẩn danh tách. Nếu tiện ích của bạn cần đăng nhập vào máy chủ từ xa, hãy sử dụng chế độ ẩn danh mở rộng.

chrome.storage.syncchrome.storage.local luôn được chia sẻ giữa các quy trình thông thường và ẩn danh. Bạn nên sử dụng các tiện ích này để duy trì các chế độ cài đặt của tiện ích.