ไฟล์ Manifest - เวอร์ชัน Chrome ขั้นต่ำ

คีย์ไฟล์ Manifest แบบไม่บังคับที่มีสตริงซึ่งกำหนดเวอร์ชันของ Chrome ที่สามารถติดตั้งส่วนขยายได้ ค่าที่กําหนดสำหรับสตริงนี้ต้องเป็นสตริงย่อยของสตริงเวอร์ชันเบราว์เซอร์ Chrome ที่มีอยู่ ใช้หมายเลขเวอร์ชันแบบเต็มเพื่อระบุการอัปเดต Chrome ที่เจาะจง หรือใช้หมายเลขแรกในสตริงเพื่อระบุเวอร์ชันหลัก

{
  // ...
  "minimum_chrome_version": "126",
  // ...
}

การบังคับใช้

การติดตั้งใหม่

ใน Chrome เวอร์ชันเก่ากว่าเวอร์ชันขั้นต่ำ Chrome เว็บสโตร์จะแสดงข้อความ "เข้ากันไม่ได้" แทนปุ่มติดตั้ง ผู้ใช้เวอร์ชันเหล่านี้จะติดตั้งส่วนขยายไม่ได้

การติดตั้งที่มีอยู่

ผู้ใช้ส่วนขยายเดิมจะไม่ได้รับการอัปเดตเมื่อ minimum_chrome_version สูงกว่าเบราว์เซอร์เวอร์ชันปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นเงียบๆ คุณจึงควรระมัดระวังและพิจารณาวิธีแจ้งให้ผู้ใช้ปัจจุบันทราบว่าตนจะไม่ได้รับการอัปเดตอีกต่อไป