Manifest - short_name

Uzantı adının kısa biçimini tanımlayan isteğe bağlı bir manifest anahtarı (maksimum 12 karakter önerilir). Bu anahtar belirtilmezse "name" anahtarının kısaltılmış bir sürümü kullanılır. Kısa ad genellikle tam adın gösterilmesi için yeterli alan olmadığında kullanılır.

{
  // ...
  "short_name": "Short Name"
  // ...
}