Chỉ số tốc độ

Chỉ số tốc độ là một trong 5 chỉ số được theo dõi trong mục Hiệu suất của báo cáo Lighthouse. Mỗi chỉ số thể hiện một số khía cạnh liên quan đến tốc độ tải trang.

Lighthouse hiển thị Chỉ số tốc độ trong vài giây:

Ảnh chụp màn hình bài kiểm tra Lighthouse Speed Index

Chỉ số tốc độ đo lường

Chỉ số tốc độ đo lường tốc độ hiển thị trực quan nội dung trong quá trình tải trang. Trước tiên, Lighthouse quay video về quá trình tải trang trong trình duyệt và tính toán tiến trình hình ảnh giữa các khung hình. Sau đó, Lighthouse sử dụng mô-đun Speedline Node.js để tạo điểm Chỉ mục tốc độ.

Cách Lighthouse xác định điểm Chỉ số tốc độ của bạn

Điểm số Chỉ số tốc độ của bạn là thông tin so sánh giữa chỉ mục tốc độ của trang và chỉ số tốc độ của các trang web thực tế, dựa trên dữ liệu từ Kho lưu trữ HTTP.

Bảng này trình bày cách diễn giải điểm Chỉ số tốc độ trên thiết bị di động của bạn:

Chỉ số tốc độ
(tính bằng giây)
Mã hoá màu
0 – 3,4 Xanh lục (nhanh)
3,4 – 5,8 Da cam (trung bình)
Trên 5,8 Đỏ (chậm)

Cách cải thiện điểm Chỉ số tốc độ

Mặc dù mọi việc bạn làm để cải thiện tốc độ tải trang sẽ cải thiện điểm Chỉ số tốc độ của bạn, nhưng việc giải quyết mọi vấn đề phát hiện được qua các lần kiểm tra chẩn đoán này sẽ có tác động đặc biệt lớn:

Cách cải thiện Điểm hiệu suất tổng thể

Trừ phi có lý do cụ thể để tập trung vào một chỉ số cụ thể, bạn nên tập trung vào việc cải thiện Điểm hiệu suất tổng thể.

Sử dụng mục Cơ hội trong báo cáo Lighthouse để xác định những điểm cải thiện sẽ có giá trị nhất cho trang của bạn. Cơ hội càng quan trọng thì tác động càng lớn đến Điểm hiệu suất của bạn. Ví dụ: ảnh chụp màn hình Lighthouse dưới đây cho thấy việc loại bỏ các tài nguyên chặn hiển thị sẽ mang lại điểm cải tiến lớn nhất:

Lighthouse: Mục Cơ hội

Xem trang đích Kiểm tra hiệu suất để tìm hiểu cách giải quyết các cơ hội xác định được trong báo cáo Lighthouse.

Tài nguyên