Tránh tài nguyên lớn trên mạng

Tải trọng mạng lớn liên quan chặt chẽ đến thời gian tải lâu. Các dịch vụ này cũng khiến người dùng tốn chi phí; ví dụ: người dùng có thể phải trả tiền cho nhiều dữ liệu di động hơn. Vì vậy, việc giảm tổng dung lượng của các yêu cầu mạng trên trang là rất tốt cho trải nghiệm của người dùng trên trang web ví của họ.

Cách tính năng kiểm tra tải trọng mạng Lighthouse không thành công

Lighthouse cho thấy tổng kích thước theo kibibyte (KiB) của tất cả tài nguyên mà trang của bạn yêu cầu. Những yêu cầu lớn nhất sẽ được trình bày trước:

Ảnh chụp màn hình Lighthouse Tránh kiểm tra các tải trọng mạng khổng lồ

Dựa trên dữ liệu HTTP Archive, tải trọng mạng trung bình là từ 1.700 đến 1.900 KiB. Để giúp hiển thị tải trọng cao nhất, Lighthouse sẽ gắn cờ các trang có tổng số yêu cầu mạng vượt quá 5.000 KiB.

Cách giảm kích thước tải trọng

Cố gắng giữ tổng kích thước byte dưới 1.600 KiB. Mục tiêu này dựa trên lượng dữ liệu có thể tải xuống theo lý thuyết khi kết nối 3G trong khi vẫn đạt Thời gian tương tác là 10 giây trở xuống.

Sau đây là một số cách giúp giảm kích thước tải trọng:

Hướng dẫn dành riêng cho ngăn xếp

Angular

Áp dụng tính năng phân tách mã cấp định tuyến để giảm thiểu kích thước của các gói JavaScript. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc lưu trước tài sản vào bộ nhớ đệm bằng trình chạy dịch vụ Angular.

Drupal

Hãy cân nhắc sử dụng Kiểu hình ảnh thích ứng để giảm kích thước của hình ảnh được tải trên trang. Nếu bạn đang sử dụng Khung hiển thị để hiển thị nhiều mục nội dung trên một trang, hãy cân nhắc việc triển khai tính năng phân trang để giới hạn số lượng mục nội dung xuất hiện trên một trang nhất định.

Joomla

Hãy cân nhắc hiển thị phần trích dẫn trong các danh mục bài viết của bạn (một giải pháp phổ biến là đường liên kết "đọc thêm"), giảm số lượng bài viết hiển thị trên một trang nhất định, chia bài đăng dài thành nhiều trang hoặc sử dụng một trình bổ trợ để tải nhận xét từng phần.

WordPress

Hãy cân nhắc hiển thị phần trích dẫn trong danh sách bài đăng (bạn có thể sử dụng thẻ "thêm"), giảm số lượng bài đăng hiển thị trên một trang nhất định, chia các bài đăng dài thành nhiều trang hoặc sử dụng một trình bổ trợ để tải nhận xét từng phần.

Tài nguyên

Mã nguồn cho quá trình kiểm tra Tránh tải trọng mạng rất lớn