หลักเกณฑ์การใช้แบรนด์

หน้านี้ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าของ Google ที่คุณควรปฏิบัติตามเมื่อตั้งชื่อและอธิบายส่วนขยาย การใช้เครื่องหมายการค้าของ Google ต้องเป็นไปตามสิทธิ์ของ Google เสมอ

การใช้ป้าย Chrome เว็บสโตร์

คุณสามารถแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าส่วนขยายหรือธีมพร้อมใช้งานใน Chrome เว็บสโตร์โดยใช้ป้าย "พร้อมใช้งานใน Chrome เว็บสโตร์" บนเว็บไซต์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเพื่อใช้ป้ายนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจดูว่าการใช้ป้ายเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Chrome เว็บสโตร์และหลักเกณฑ์การใช้แบรนด์เหล่านี้ ไม่เช่นนั้นเราอาจขอให้คุณแก้ไขหรือหยุดใช้ป้าย

ตามรูปภาพต่อไปนี้ ป้ายจะมีเส้นขอบซึ่งไม่บังคับ

ป้าย Chrome เว็บสโตร์ขนาด 206x58 ไม่มีเส้นขอบ

ป้าย Chrome เว็บสโตร์ขนาด 206x58 พร้อมเส้นขอบ

คลิกขวาที่ลิงก์ใดก็ได้ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพสำหรับป้าย

ป้ายสำหรับพื้นหลังสีขาว ป้าย (มีเส้นขอบ) สำหรับพื้นหลังที่มีสี
PNG ขนาดเล็ก PNG ขนาดเล็ก (มีเส้นขอบ)
PNG ขนาดกลาง PNG ขนาดกลาง (มีเส้นขอบ)
PNG ขนาดใหญ่ PNG ขนาดใหญ่ (มีเส้นขอบ)
Adobe Illustrator Adobe Illustrator (มีเส้นขอบ)

หากคุณปรับขนาดป้าย ให้คงอัตราส่วนของขนาดไว้และตรวจสอบว่าป้ายอ่านได้ชัดเจนและมองเห็นได้ครบถ้วน

เมื่อใช้ป้าย "มีใน Chrome เว็บสโตร์" ในการดำเนินการด้านการตลาดหรือในเว็บไซต์ โปรดปฏิบัติตามกฎและข้อจำกัดต่อไปนี้

  • ห้ามแก้ไขป้ายในรูปแบบอื่นใดนอกจากการปรับขนาด
  • อย่าทำให้ป้ายเป็นองค์ประกอบหลักในหน้าเว็บ
  • โปรดเว้นระยะห่างระหว่างป้ายกับโลโก้และไอคอนอื่นๆ ในหน้าเว็บ
  • ห้ามใช้ป้ายในหน้าเว็บที่มีหรือแสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ส่งเสริมการพนัน ส่งเสริมความรุนแรง มีวาจาสร้างความเกลียดชัง เกี่ยวข้องกับการขายยาสูบหรือแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจคัดค้านได้
  • ตรวจสอบว่าการคลิกที่ป้ายลิงก์ไปยังหน้าเว็บของคุณใน Chrome เว็บสโตร์เสมอ และส่วนขยายหรือธีมพร้อมใช้งานในสโตร์ทุกครั้งที่คุณใช้ป้าย

การเลือกส่วนขยายหรือชื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์

อย่าใช้เครื่องหมายการค้าของ Google หรือเครื่องหมายที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเป็นชื่อของส่วนขยายหรือบริษัทของคุณโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Google

มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

มีการละเมิดเครื่องหมายการค้า

การใช้โลโก้ Google

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าของ Google หรือเครื่องหมายการค้าของ Google เวอร์ชันดัดแปลงเป็นโลโก้สำหรับส่วนขยายของคุณโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Google

การละเมิดโลโก้ Google

การละเมิดโลโก้ Google

โลโก้ที่ยอมรับได้

การอธิบายส่วนขยายของคุณ

หากผลิตภัณฑ์ของคุณใช้ร่วมกันได้กับผลิตภัณฑ์ Google โปรดอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ Google โดยใช้ข้อความ "สำหรับ" "สำหรับใช้กับ" หรือ "ใช้ได้กับ" และตรวจสอบว่าได้ใส่สัญลักษณ์ TM พร้อมกับเครื่องหมายการค้าของ Google ตัวอย่าง: "สำหรับ Google ChromeTM"

โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับ Google ได้

โลโก้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับ Google ได้

หากคุณกำลังอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าของ Google ร่วมกับโลโก้ของคุณ ข้อความที่อ้างอิงควรมีขนาดเล็กกว่าโลโก้ของคุณ

เครื่องหมายการค้าของ Google ที่ยอมรับได้ในโลโก้

เครื่องหมายการค้าของ Google ที่ไม่ยอมรับในโลโก้

การใช้ภาพหน้าจอ

คุณสามารถใช้ภาพหน้าจอแบบมาตรฐานที่ไม่มีการแก้ไขสำหรับบริการต่างๆ ของ Google เพื่อการอธิบายหรือให้ข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าสิทธิ์ของ Google

การแสดงที่มาอย่างเหมาะสม

แสดงที่มาที่เหมาะสมสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Google ในชื่อส่วนขยายหรือในคำอธิบายของคุณ (เราเผยแพร่รายการเครื่องหมายการค้าของ Google)

เช่น หากสินค้าใช้ชื่อส่วนขยาย "ไฮไลต์ร้านค้าในท้องถิ่นสำหรับ Google MapsTM" คุณควรใส่ที่มาแสดงอยู่ด้านล่างในรายละเอียดสินค้าด้วย โปรดทราบว่าไม่จำเป็นต้องมีสัญลักษณ์ TM ในการระบุแหล่งที่มา เนื่องจากข้อความระบุว่าเครื่องหมาย (เช่น Google Maps) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ Google เป็นเจ้าของ

Google Maps is a trademark of Google LLC. Use of this trademark is subject to Google Permissions.