Cờ Chrome là gì?

Kích hoạt các công cụ gỡ lỗi bổ sung hoặc dùng thử các tính năng thử nghiệm hoặc mới.

Cờ Chrome là một cách để kích hoạt các tính năng của trình duyệt không có sẵn theo mặc định.

Ví dụ: Chrome muốn cho phép người dùng dùng thử các tính năng video hình trong hình trước khi triển khai cho mọi người.

Chế độ hình trong hình của Chrome cho phép người dùng tiếp tục xem video từ một thẻ trong khi làm việc trên một thẻ khác.

Tính năng này được cung cấp sau khi gắn cờ, vì vậy bất kỳ người dùng nào cũng có thể dùng thử và đưa ra phản hồi. Mã và thiết kế đã được kiểm thử và hoàn thiện dựa trên ý kiến phản hồi, vì vậy, giờ đây, bạn có thể sử dụng chế độ hình trong hình theo mặc định trong Chrome và tính năng này hoạt động rất tốt.

Hiểu rõ các rủi ro

Hầu hết người dùng Chrome sẽ không bao giờ cần sử dụng cờ Chrome.

Nếu đã đặt cờ Chrome, bạn cần phải cẩn thận. Khi kích hoạt hoặc huỷ kích hoạt các tính năng, bạn có thể mất dữ liệu hoặc bị xâm phạm tính bảo mật/quyền riêng tư và các tính năng mà bạn bật/tắt bằng cờ có thể ngừng hoạt động hoặc bị xoá mà không có thông báo.

Nếu là quản trị viên CNTT của doanh nghiệp, bạn không nên sử dụng cờ Chrome trong phiên bản chính thức. Thay vào đó, bạn nên tham khảo các chính sách dành cho doanh nghiệp.

...và tiến hành một cách thận trọng

Dù vậy, nếu bạn là một nhà phát triển web cần dùng thử công nghệ mới hoặc chỉ là một người thích tò mò, thì việc tìm hiểu về cờ Chrome có thể thực sự đáng giá.

Có một số lượng lớn các cờ cho nhiều loại tính năng khác nhau. Một số cờ ảnh hưởng đến giao diện hoặc hoạt động của Chrome, và một số kích hoạt các tính năng như API JavaScript mới. Khả năng sử dụng cờ phụ thuộc vào phiên bản Chrome bạn đang chạy.

Có hai cách để đặt cờ Chrome:

 • Từ trang chrome://flags.
 • Bằng cách mở Chrome qua dòng lệnh trong một thiết bị đầu cuối.

chrome://flags

Để đặt cờ trên trang chrome://flags trong Chrome, bạn cần tìm cờ này, bật/tắt chế độ cài đặt cho cờ, sau đó chạy lại trình duyệt. Ví dụ: để kích hoạt màn hình hiển thị quan trọng của Chrome cho các chỉ số hiệu suất:

 1. Tìm đối tượng. chrome://flags với cờ HUD được đặt thành mặc định.

 2. Đặt giá trị thành Enabled (Bật).chrome://flags trang
đã bật cờ HUD.

 3. Chạy lại Chrome. Sau khi bạn cập nhật cờ, Chrome sẽ nhắc bạn chạy lại trình duyệt.

Giờ đây, bạn có thể sử dụng màn hình hiển thị ngang tầm mắt để xem thông tin kỹ thuật về hiệu suất của trang web.

Trang Chrome đã kích hoạt màn hình hiển thị ngang tầm mắt.

Cờ hiệu dòng lệnh

Nếu là nhà phát triển web, bạn có thể muốn đặt cờ bằng cách mở Chrome từ dòng lệnh trong một cửa sổ dòng lệnh. Bạn chạy lệnh để mở Chrome và thêm các cờ mà mình muốn đặt. Bạn có thể định cấu hình nhiều chế độ cài đặt Chrome qua dòng lệnh hơn so với các chế độ cài đặt có trên trang chrome://flags.

Ví dụ: để chạy Chrome Canary từ một thiết bị đầu cuối trên máy Mac, với Topics API đã được kích hoạt và khoảng thời gian bắt đầu của hệ thống được đặt thành 15 giây, hãy sử dụng lệnh sau:

/Applications/Google\ Chrome\ Canary.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome\ Canary
--enable-features=BrowsingTopics:time_period_per_epoch/15s,PrivacySandboxAdsAPIsOverride,PrivacySandboxSettings3,OverridePrivacySandboxSettingsLocalTesting 

Đó chỉ là một ví dụ! Có hàng trăm cờ khác để kích hoạt, huỷ kích hoạt và định cấu hình các tính năng ít phổ biến.

Nếu thường xuyên sử dụng nhiều kênh Chrome có cờ hiệu dòng lệnh, có thể bạn muốn tạo một hàm cho từng kênh và thêm các kênh này vào tệp RC shell của mình. Ví dụ: trên macOS:

 1. Mở một cửa sổ dòng lệnh.
 2. Tạo một hàm: cf(){ open -a 'Google Chrome Canary' --args $*; }
 3. Dùng hàm: cf --enable-features=TrackingProtection3pcd

Thiết lập thư mục dữ liệu người dùng trên Chrome

Trong ngôn ngữ kỹ thuật của Chrome, người dùng Chrome đề cập đến một "người dùng Chrome cá nhân".

Ứng dụng Chrome đề cập đến việc cài đặt riêng lẻ Chrome trên một thiết bị.

Chính xác hơn, ứng dụng Chrome tương ứng với một thư mục dữ liệu người dùng riêng lẻ. Mỗi hồ sơ Chrome được lưu trữ trong một thư mục con thuộc thư mục dữ liệu người dùng.

Nếu chạy Chrome bằng dòng lệnh, bạn có thể đặt thư mục dữ liệu người dùng bằng --user-data-dir flag.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể có một thư mục dữ liệu người dùng riêng để phát triển, với các thư mục con của hồ sơ riêng. Khi bạn tạo thư mục dữ liệu người dùng mới, Chrome sẽ hoạt động như thể mới được cài đặt. Điều này có thể hữu ích khi gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến hồ sơ.

Để chạy Chrome qua dòng lệnh với thư mục người dùng tạm thời mới, hãy sử dụng cờ sau:

--user-data-dir=$(mktemp -d)

Bạn cũng có thể muốn thêm các cờ sau để tránh việc kiểm tra trình duyệt và chạy giao diện người dùng lần đầu:

--no-default-browser-check --no-first-run

Cảnh giác với xung đột về cờ

Các cờ bạn đặt có thể xung đột với nhau. Chế độ cài đặt chrome://flags ghi đè chế độ cài đặt dòng lệnh cho cùng một cờ. Trong một số trường hợp, chế độ mặc định cho chế độ cài đặt chrome://flags có thể ghi đè cấu hình dòng lệnh. Nếu các cờ bạn đã đặt để chạy Chrome từ dòng lệnh không hoạt động như mong đợi, bạn nên kiểm tra trang chrome://flags.

Xin lưu ý rằng các chế độ cài đặt hiển thị trên trang chrome://flags không phản ánh cờ được đặt từ dòng lệnh. Thay vào đó, hãy xem trang chrome://version. Phần Command Line (Dòng lệnh) cho thấy các chế độ cài đặt cờ.

chrome://version
trong Chrome Canary, phần Dòng lệnh được làm nổi bật.

Còn 2 cách khác để dùng thử các tính năng thử nghiệm

Bạn có thể bật một loạt tính năng thử nghiệm không có cờ riêng bằng cách bật/tắt cờ chrome://flags#enable-experimental-web-platform-features. Tài liệu về các tính năng mới sẽ giải thích nếu bạn có thể lựa chọn này.

Trong Chrome Beta, bạn có thể dùng thử các thử nghiệm nổi bật và đưa ra ý kiến phản hồi bằng cách bật/tắt chế độ cài đặt Thử nghiệm và chạy lại trình duyệt. Bài viết Kiểm thử các tính năng thử nghiệm trong Chrome sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ảnh chụp màn hình giao diện người dùng Thử nghiệm trong Chrome Beta, hiển thị các tuỳ chọn cuộn Thẻ.

Tính năng nào bị gắn cờ?

Không phải tất cả các tính năng thử nghiệm đều có cờ Chrome riêng:

 • Một số tính năng chỉ có sẵn khi có trong Chrome Canary và không thể kích hoạt bằng cờ trước đó. Trường hợp này khá hiếm.
 • Đối với các tính năng "nhỏ hơn" đòi hỏi không quá 1 đến 2 quý làm việc, bạn có thể cung cấp tình trạng sẵn có thử nghiệm bằng cách bật cờ sau:
  chrome://flags#enable-experimental-web-platform-features
  Điều này sẽ kích hoạt nhiều tính năng nhỏ.
 • Bạn có thể dùng các tính năng chính để thử nghiệm với cờ dành riêng cho tính năng đó bằng cách sử dụng chrome://flags hoặc nút chuyển dòng lệnh.

Còn phần cài đặt của Chrome thì sao?

Chế độ cài đặt Chrome và cờ Chrome phục vụ những mục đích khác nhau.

Cờ Chrome cho phép người dùng kích hoạt hoặc huỷ kích hoạt các tính năng thử nghiệm, trong khi các chế độ điều khiển có sẵn trên trang chrome://settings cho phép người dùng tuỳ chỉnh trải nghiệm đối với các tính năng có sẵn theo mặc định.

Còn bản dùng thử theo nguyên gốc thì sao?

Bản dùng thử theo nguyên gốc là một cách để nhà phát triển kiểm thử tính năng nền tảng web mới hoặc thử nghiệm trên quy mô lớn, đồng thời đưa ra ý kiến phản hồi cho cộng đồng tiêu chuẩn web trước khi tính năng này ra mắt cho tất cả người dùng.

Những tính năng đang trải qua bản dùng thử theo nguyên gốc sẽ được kích hoạt trên tất cả các trang cung cấp mã thông báo hợp lệ cho bản dùng thử đó. Điều này cho phép chủ sở hữu trang web kích hoạt một tính năng thử nghiệm cho tất cả người dùng của họ mà không yêu cầu người dùng thay đổi chế độ cài đặt của trình duyệt hoặc đặt cờ. So sánh, cờ Chrome cho phép người dùng riêng lẻ kích hoạt hoặc tắt một tính năng thử nghiệm trên tất cả các trang web mà họ truy cập. Bài viết Bắt đầu sử dụng bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tìm hiểu thêm