ניתוח המדדים של דף האפליקציה בחנות

פירוש הערכים של דף האפליקציה בחנות האינטרנט של Chrome יכול לעזור לך להעריך איך שינויים בתוסף וברישום החנות יכולים להשפיע על שיעורי ההמרות. לדוגמה, אפשר לזהות מדינות עם מספר גבוה של מבקרים, וכך לתת עדיפות לשפות שתומכות במדינות האלה. ניתן גם לייצא את כל הדוחות שמתוארים בהמשך כקובצי CSV.

התקנות והסרות התקנה

אפשר לעקוב אחר צירוף הלקוחות ונטישה באמצעות הדוחות הבאים: - ניתן לעקוב אחר צירוף הלקוחות באמצעות דוח ההתקנות היומי. - מעקב אחר נטישת משתמשים באמצעות ניתוח יומי של הסרות התקנה.

הנתונים כוללים משתמשים חדשים ומשתמשים חוזרים. אפשר להגדיר את הנתונים האלה לפי מדינה, שפה, מערכת הפעלה או תקופת זמן באמצעות התפריטים הנפתחים 'סינון לפי'.

התקנות יומיות
תרשים נתונים סטטיסטיים

חשיפות

מדדי החשיפות עוקבים אחר מספר המשתמשים שגילו את התוסף בזמן חיפוש או גלישה בחנות האינטרנט של Chrome. חשיפה מתרחשת כשהתוסף מוצג באוסף כלשהו או בביקורים ישירים בפריט בחנות.

תרשים של נתונים סטטיסטיים
חשיפות יומיות

משתמשים

אפשר לעקוב אחרי שימור המשתמשים השבועי לפי קבוצות משתמשים שונות, בחלוקה לפי מדינה, שפה, מערכת הפעלה וגרסת פריט.

תרשים נתונים סטטיסטיים של משתמשים שבועיים

Google Analytics

כדי לעקוב אחרי מדדים של פריטים בחנות, אפשר להצטרף אל Google Analytics 4 בלחיצה על הבעת הסכמה ל-Google Analytics בקטע מדדים נוספים בכרטיסייה דף האפליקציה בחנות. לאחר הבעת ההסכמה, תקבלו התראה באימייל.

חנות האינטרנט של Chrome מנהלת את החשבון עבורך והופכת את הנתונים לזמינים ב-Google Analytics. חנות האינטרנט של Chrome מעניקה לך גישה רק לנתונים שלא ברמת המשתמש. בעלי אפליקציות קבוצתיים מקבלים גישה לנתונים של פריטים שבבעלות הקבוצה, בלי קשר לתפקיד שלהם בקבוצה. איפה מצטרפים ל-Google Analytics

למידע נוסף, אפשר לעיין במאמר שימוש בחשבון Google Analytics בחנות האינטרנט של Chrome.