Bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba

Nhà cung cấp nội dung được nhúng có thể kiểm thử các tính năng mới hoặc thử nghiệm trên nền tảng web.

Bản dùng thử theo nguyên gốc là một cách để kiểm thử tính năng mới hoặc tính năng thử nghiệm trên nền tảng web.

Bản dùng thử theo nguyên gốc thường chỉ được cung cấp cho bên thứ nhất: các bản dùng thử này chỉ hoạt động cho một nguồn gốc đã đăng ký. Nếu một nhà phát triển muốn kiểm thử một tính năng thử nghiệm trên các nguồn gốc khác có nhúng nội dung của họ, thì tất cả nguồn gốc đó đều phải đăng ký bản dùng thử theo nguyên gốc, mỗi nguồn có một mã thông báo dùng thử riêng biệt. Đây không phải là phương pháp có thể mở rộng để kiểm thử các tập lệnh được nhúng trên một số trang web.

Bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba giúp các nhà cung cấp nội dung được nhúng có thể dùng thử một tính năng mới trên nhiều trang web bằng cách cung cấp mã thông báo thông qua JavaScript.

Sơ đồ cho thấy cách bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba cho phép sử dụng một mã thông báo đăng ký duy nhất trên nhiều nguồn gốc.

Bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba không phù hợp với tất cả các tính năng. Chrome sẽ chỉ cung cấp tuỳ chọn dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba cho những tính năng mà mã nhúng trên trang web của bên thứ ba là trường hợp sử dụng phổ biến. Bài viết Làm quen với bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome để biết thêm thông tin chung về cách tham gia bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome.

Nếu tham gia dùng thử theo nguyên gốc với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có trách nhiệm thông báo và đặt kỳ vọng cho đối tác hoặc khách hàng có trang web mà bạn định đưa vào bản dùng thử theo nguyên gốc. Các tính năng thử nghiệm có thể gây ra những vấn đề không mong muốn và các nhà cung cấp trình duyệt có thể không hỗ trợ khắc phục sự cố.

Kiểm tra Trạng thái nền tảng Chrome để biết thông tin cập nhật về tiến trình của các bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba.

Đăng ký bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba

 1. Chọn một bản dùng thử trong danh sách các bản dùng thử đang hoạt động.
 2. Trên trang đăng ký của bản dùng thử, hãy bật tuỳ chọn yêu cầu mã thông báo của bên thứ ba (nếu có).
 3. Đối với một số bản dùng thử, sẽ có lựa chọn về những giới hạn sử dụng khác nhau khi đăng ký mã thông báo. Nếu có, hãy chọn một trong các lựa chọn để hạn chế sử dụng mã thông báo của bên thứ ba:

  1. Giới hạn chuẩn: Đây là giới hạn thông thường là 0,5% lượt tải trang của Chrome.
  2. Nhóm người dùng con: Một tỷ lệ nhỏ người dùng Chrome sẽ luôn không được dùng thử, ngay cả khi bạn cung cấp mã thông báo hợp lệ của bên thứ ba. Tỷ lệ phần trăm loại trừ sẽ khác nhau (hoặc có thể không áp dụng) cho mỗi phiên bản thử nghiệm, nhưng thường dưới 5%.

   Không có giới hạn về mức sử dụng đối với các bản dùng thử việc ngừng sử dụng, vì các bản dùng thử này không đưa ra tính năng mới nên không có nguy cơ khiến một lượng lớn trang web phụ thuộc vào tính năng dùng thử.

 4. Nhấp vào nút Đăng ký để gửi yêu cầu của bạn.

 5. Mã thông báo của bên thứ ba sẽ được phát hành ngay lập tức, trừ phi cần xem xét thêm yêu cầu. (Tuỳ thuộc vào bản dùng thử, có thể bạn phải xem xét các yêu cầu về mã thông báo.)

 6. Nếu cần phải xem xét, bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi quá trình xem xét hoàn tất và mã thông báo của bên thứ ba đã sẵn sàng.

  Trang đăng ký dùng thử theo nguyên gốc Chrome cho API Đo lường lượt chuyển đổi, trong đó có hộp đánh dấu so khớp của bên thứ ba được chọn.
  Trang đăng ký dùng thử tính năng Đo lường lượt chuyển đổi.

Cung cấp mã dùng thử theo phương thức lập trình

Để dùng bản dùng thử theo nguyên gốc, trang phải cung cấp mã thông báo bản dùng thử hợp lệ. Nếu bạn muốn bật tính năng dùng thử trên nhiều trang web mà mã của bạn được nhúng, hãy sử dụng JavaScript để chèn một mã thông báo:

const otMeta = document.createElement('meta');
otMeta.httpEquiv = 'origin-trial';
otMeta.content = 'TOKEN_GOES_HERE';
document.head.append(otMeta);

Nếu không, bạn cần yêu cầu mọi trang web đã nhúng mã của bạn để cung cấp mã thông báo có tiêu đề HTTP hoặc trong HTML của trang.

Chia sẻ phản hồi

Nếu bạn đang đăng ký bản dùng thử theo nguyên gốc của bên thứ ba và muốn chia sẻ ý kiến phản hồi về quy trình hoặc ý tưởng về cách chúng tôi có thể cải thiện bản dùng thử theo nguyên gốc, hãy tạo vấn đề trên kho lưu trữ GitHub về Bản dùng thử theo nguyên gốc.

Tìm hiểu thêm

Ảnh của Louis Reed trên Unsplash.