chrome.enterprise.hardwarePlatform

คำอธิบาย

ใช้ chrome.enterprise.hardwarePlatform API เพื่อขอผู้ผลิตและรุ่นของแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ที่เบราว์เซอร์ทำงาน หมายเหตุ: API นี้ใช้ได้เฉพาะกับส่วนขยายที่ติดตั้งโดยนโยบายระดับองค์กรเท่านั้น

สิทธิ์

enterprise.hardwarePlatform

ความพร้อมใช้งาน

Chrome 71 ขึ้นไป ต้องมีนโยบาย

ประเภท

HardwarePlatformInfo

พร็อพเพอร์ตี้

 • ผู้ผลิต

  string

 • model

  string

วิธีการ

getHardwarePlatformInfo()

สัญญา
chrome.enterprise.hardwarePlatform.getHardwarePlatformInfo(
  callback?: function,
)

ขอรับผู้ผลิตและรุ่นสำหรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ และหากส่วนขยายได้รับอนุญาต ให้ส่งคืนผ่าน callback

พารามิเตอร์

 • Callback

  ไม่บังคับ

  พารามิเตอร์ callback มีลักษณะดังนี้

  (info: HardwarePlatformInfo) => void

การคืนสินค้า

 • Chrome 96 ขึ้นไป

  Promise รองรับไฟล์ Manifest V3 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ ต้องใช้ Callback