آزمایش

سوفیا املیانوا
Sofia Emelianova

تنظیمات. تنظیمات > آزمایش‌ها به شما امکان می‌دهند ویژگی‌های آزمایشی Chrome DevTools را فعال و غیرفعال کنید.

برای فعال کردن آزمایش:

  1. تنظیمات را باز کنید .
  2. در برگه آزمایش‌ها ، آزمایشی را که می‌خواهید امتحان کنید را در کادر متنی فیلتر جستجو کنید.
  3. را فعال کنید چک باکس. کادر کنار آزمایش
  4. بستن تنظیمات. تنظیمات .
  5. در صورت نیاز، روی Reload DevTools در اعلان بالا کلیک کنید.

دفعه بعد که DevTools را باز می کنید، آزمایش فعال می شود. برای غیرفعال کردن آزمایش، کادر مربوطه را پاک کنید.

برگه آزمایش ها.