ไฟล์ Manifest - พื้นหลัง

คีย์ไฟล์ Manifest ที่เป็นตัวเลือกซึ่งใช้เพื่อระบุไฟล์ JavaScript เป็น Service Worker ส่วนขยาย โปรแกรมทำงานของบริการเป็นสคริปต์พื้นหลังที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องจัดการเหตุการณ์หลักของส่วนขยาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ข้อมูลเบื้องต้นที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมทำงานของบริการ

{
 ...
  "background": {
   "service_worker": "service-worker.js",
   "type": "module"
  },
 ...
}