Plik manifestu – short_name

Opcjonalny klucz pliku manifestu definiujący krótką wersję nazwy rozszerzenia (zalecamy maksymalnie 12 znaków). Jeśli ten klucz nie zostanie określony, zostanie użyta skrócona wersja klucza "name". Krótka nazwa jest zwykle używana tam, gdzie nie ma miejsca na wyświetlenie pełnej nazwy.

{
  // ...
  "short_name": "Short Name"
  // ...
}