ไฟล์ Manifest - ไม่ระบุตัวตน

ใช้คีย์ไฟล์ Manifest "incognito" กับ "spanning" หรือ "split" เพื่อระบุวิธีการทำงานของส่วนขยายดังกล่าวหากได้รับอนุญาตให้ทำงานในโหมดไม่ระบุตัวตน ใช้ "not_allowed" เพื่อป้องกันไม่ให้เปิดใช้ส่วนขยายนี้ในโหมดไม่ระบุตัวตน

โหมดขยาย

โหมดเริ่มต้นคือ "spanning" ซึ่งหมายความว่าส่วนขยายจะทำงานในกระบวนการที่ใช้ร่วมกันรายการเดียว ระบบจะส่งเหตุการณ์หรือข้อความจากแท็บที่ไม่ระบุตัวตนไปยังกระบวนการแชร์ โดยมีธงโหมดไม่ระบุตัวตนระบุว่ามาจากที่ใด เนื่องจากแท็บที่ไม่ระบุตัวตนใช้กระบวนการที่แชร์นี้ไม่ได้ ส่วนขยายที่ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน "spanning" จึงไม่สามารถโหลดหน้าเว็บจากแพ็กเกจส่วนขยายไปยังเฟรมหลักของแท็บที่ไม่ระบุตัวตนได้

โหมดแยก

โหมด "split" หมายความว่าหน้าเว็บทุกหน้าในหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตนจะทำงานในกระบวนการที่ไม่ระบุตัวตนของตนเอง หากส่วนขยายมีหน้าเว็บพื้นหลัง ส่วนขยายดังกล่าวจะทำงานในกระบวนการที่ไม่ระบุตัวตนด้วยเช่นกัน กระบวนการไม่ระบุตัวตนนี้จะทำงานควบคู่กับกระบวนการปกติ แต่จะมีการจัดเก็บคุกกี้เฉพาะหน่วยความจำแยกต่างหาก แต่ละกระบวนการจะเห็นเหตุการณ์และข้อความเฉพาะจากบริบทของตนเอง (เช่น กระบวนการไม่ระบุตัวตนจะเห็นเฉพาะการอัปเดตแท็บที่ไม่ระบุตัวตน) แต่กระบวนการจะไม่สามารถสื่อสารกันได้

ไม่อนุญาต

ไม่สามารถเปิดใช้ส่วนขยายในโหมดไม่ระบุตัวตน พร้อมให้ใช้งานใน Chrome 47

วิธีเลือก

โดยทั่วไปแล้ว หากส่วนขยายต้องโหลดแท็บในเบราว์เซอร์ที่ไม่ระบุตัวตน ให้ใช้ลักษณะการทำงานแบบแยกแบบไม่ระบุตัวตน หากต้องบันทึกส่วนขยายไว้ในเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ให้ใช้ลักษณะการทำงานหลายในโหมดไม่ระบุตัวตน

chrome.storage.sync และ chrome.storage.local จะแชร์เสมอระหว่างกระบวนการปกติและไม่ระบุตัวตน ขอแนะนำให้ใช้ส่วนขยายประเภทนี้เพื่อรักษาการตั้งค่าของส่วนขยาย