Plik manifestu – minimalna wersja Chrome

Opcjonalny klucz pliku manifestu zawierający ciąg znaków określający, które wersje Chrome mogą instalować rozszerzenie. Wartość ustawiona dla tego ciągu musi być podłańcuchem istniejącego ciągu wersji przeglądarki Chrome. Użyj pełnego numeru wersji, aby określić konkretną aktualizację Chrome, lub użyj pierwszego numeru w ciągu znaków, aby wskazać konkretną wersję główną.

{
  // ...
  "minimum_chrome_version": "126",
  // ...
}

Egzekwowanie zasad

Nowe instalacje

W przypadku wersji Chrome starszych niż minimalna w sklepie Chrome Web Store zamiast przycisku instalacji pojawi się komunikat „Niezgodna”. Użytkownicy tych wersji nie będą mogli zainstalować Twojego rozszerzenia.

Dotychczasowe instalacje

Obecni użytkownicy rozszerzenia nie będą otrzymywać aktualizacji, gdy wersja minimum_chrome_version będzie wyższa niż ich bieżąca wersja przeglądarki. Odbywa się to po cichu, dlatego musisz zachować ostrożność i zastanów się, jak poinformować dotychczasowych użytkowników, że nie otrzymują już aktualizacji.