Omówienie konsoli

Kayce Basques
Kayce Basques

Na tej stronie wyjaśniamy, jak konsola Narzędzi deweloperskich w Chrome ułatwia tworzenie stron internetowych. Ma 2 główne zastosowania: wyświetlanie zapisanych komunikatów i uruchamianie kodu JavaScript.

Wyświetlanie zarejestrowanych wiadomości

Programiści stron internetowych często logują komunikaty w konsoli, aby sprawdzić, czy ich kod JavaScript działa zgodnie z oczekiwaniami. Aby zapisać wiadomość, wstaw w skrypcie JavaScript wyrażenie takie jak console.log('Hello, Console!'). Gdy przeglądarka wykona Twój JavaScript i zobaczy takie wyrażenie, wie, że powinna zarejestrować wiadomość w konsoli. Załóżmy np., że piszesz kod HTML i JavaScript strony:

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Console Demo</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, World!</h1>
    <script>
      console.log('Loading!');
      const h1 = document.querySelector('h1');
      console.log(h1.textContent);
      console.assert(document.querySelector('h2'), 'h2 not found!');
      const artists = [
        {
          first: 'René',
          last: 'Magritte'
        },
        {
          first: 'Chaim',
          last: 'Soutine'
        },
        {
          first: 'Henri',
          last: 'Matisse'
        }
      ];
      console.table(artists);
      setTimeout(() => {
        h1.textContent = 'Hello, Console!';
        console.log(h1.textContent);
      }, 3000);
    </script>
  </body>
</html>

Rysunek 1 pokazuje, jak wygląda konsola po wczytaniu strony i odczekaniu 3 sekund. Spróbuj ustalić, które wiersze kodu spowodowały zapisanie wiadomości przez przeglądarkę.

Panel konsoli.

Rysunek 1. Panel konsoli.

Komunikaty dziennika dla programistów stron internetowych pojawiają się z 2 ogólnych powodów:

  • Upewnij się, że kod jest uruchamiany we właściwej kolejności.
  • Badanie wartości zmiennych w określonym momencie.

Zapoznaj się z artykułem Pierwsze kroki z wiadomościami Logging, aby dowiedzieć się więcej o rejestrowaniu. Pełną listę metod console znajdziesz w dokumentacji interfejsu API konsoli. Główna różnica między tymi metodami polega na wyświetlaniu danych, które rejestrujesz.

Wykonywanie JavaScriptu

Konsola to też REPL. Aby wejść w interakcję z badaną stroną, możesz uruchomić w konsoli JavaScript. Na przykład Rysunek 2 przedstawia konsolę obok strony głównej Narzędzi dla deweloperów, a Rysunek 3 przedstawia tę samą stronę po zmianie tytułu strony w konsoli.

Panel Console obok strony głównej Narzędzi deweloperskich.

Rysunek 2. Panel Console obok strony głównej Narzędzi deweloperskich.

Użycie konsoli do zmiany tytułu strony.

Rysunek 3. Użycie konsoli do zmiany tytułu strony.

Modyfikowanie strony w konsoli jest możliwe, ponieważ ma ona pełny dostęp do window strony. Narzędzia deweloperskie mają kilka udogodnień, które ułatwiają sprawdzanie strony. Załóżmy np., że JavaScript zawiera funkcję o nazwie hideModal. Wykonanie debug(hideModal) spowoduje wstrzymanie kodu w pierwszym wierszu elementu hideModal przy następnym wywołaniu. Pełną listę funkcji narzędziowych znajdziesz w dokumentacji interfejsu Console Utilities API.

Uruchomienie JavaScriptu nie wymaga interakcji ze stroną. Możesz za pomocą konsoli wypróbować nowy kod, który nie jest związany ze stroną. Załóżmy np., że wiesz już o wbudowanej metodzie tablicy JavaScript map() i chcesz z nią poeksperymentować. Konsola to dobre miejsce, aby wypróbować funkcję.

Zapoznaj się z sekcją Pierwsze kroki z JavaScriptem, by nabrać doświadczenia w wykonywaniu kodu JavaScript w konsoli.