Tài nguyên dành cho nhà phát triển: Xem và tải bản đồ nguồn theo cách thủ công

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Sử dụng thẻ Tài nguyên dành cho nhà phát triển để kiểm tra xem Công cụ cho nhà phát triển có tải thành công bản đồ nguồn hay không. Nếu cần, bạn có thể tải các báo cáo đó theo cách thủ công.

Khi bạn mở Công cụ cho nhà phát triển, công cụ sẽ cố gắng tải bản đồ nguồn, nếu có. Trong trường hợp không thành công, Bảng điều khiển sẽ ghi lại lỗi tương tự như sau.

Lỗi tải bản đồ nguồn trong Bảng điều khiển.

Trong thẻ ngăn Tài nguyên dành cho nhà phát triển, bạn có thể xem trạng thái tải bản đồ nguồn và thậm chí là tải bản đồ nguồn theo cách thủ công.

Mở phần Tài nguyên dành cho nhà phát triển để kiểm tra trạng thái

Cách kiểm tra trạng thái tải của bản đồ nguồn:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển, nhớ bật bản đồ nguồn và chuyển đến Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm. > Công cụ khác > Tài nguyên dành cho nhà phát triển.
 2. Trong bảng, hãy kiểm tra các giá trị trong các cột sau:

  • Trạng thái để xem quá trình tải bản đồ nguồn có thành công hay không.
  • Lỗi để đọc thông báo lỗi, nếu có.

Cột Trạng thái và Lỗi.

Lọc tài nguyên theo URL hoặc Lỗi

Để tập trung vào các bản đồ nguồn mà bạn quan tâm, hãy nhập văn bản vào hộp văn bản ở trên cùng để lọc ra các bản đồ nguồn không chứa văn bản này trong URL hoặc thông báo lỗi.

Lọc ra bản đồ nguồn không chứa "js" trong URL.

Khắc phục sự cố

Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển yêu cầu bản đồ nguồn thay vì trang web. Các yêu cầu như vậy có thể được coi là nhiều nguồn gốc và có thể không xử lý được.

Để tạo bản đồ nguồn yêu cầu trang web, ở góc trên cùng bên phải phần Tài nguyên dành cho nhà phát triển, hãy đánh dấu vào Hộp đánh dấu. Bật tính năng tải thông qua đích.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi tải bản đồ nguồn, hãy thử tải bản đồ theo cách thủ công như mô tả trong phần tiếp theo.

Tải bản đồ nguồn theo cách thủ công

Nếu gặp phải lỗi tải hoặc muốn gỡ lỗi mã gốc trên một trang web đang hoạt động mà thiếu bản đồ nguồn, thì bạn có thể tải các bản đồ đó theo cách thủ công:

 1. Tạo bản đồ nguồn bằng các công cụ hỗ trợ bản đồ nguồn.
 2. Lưu trữ bản đồ nguồn cục bộ.
 3. Mở Công cụ cho nhà phát triển trên trang của bạn và đảm bảo bật bản đồ nguồn.
 4. Mở tệp đã triển khai (đã xử lý) trong Nguồn, nhấp chuột phải vào tệp đó trong Trình chỉnh sửa rồi chọn Thêm bản đồ nguồn từ trình đơn.

  Chọn 'Thêm bản đồ nguồn' từ trình đơn.

 5. Trong hộp văn bản, hãy chỉ định URL của bản đồ nguồn và nhấp vào Thêm.

  Đang chỉ định URL của bản đồ nguồn.

 6. Kiểm tra xem bản đồ nguồn có xuất hiện trong Tài nguyên dành cho nhà phát triển và tệp gốc (được ánh xạ từ tài nguyên đã triển khai) trong cây tệp hay không.

  Bản đồ nguồn được tải theo cách thủ công sẽ làm cho tệp gốc xuất hiện trong cây tệp.

 7. Tiến hành gỡ lỗi tệp gốc.