ปิดใช้ JavaScript

โซเฟีย เอเมเลียโนวา
Sofia Emelianova

วิธีดูลักษณะและการทํางานของหน้าเว็บเมื่อปิดใช้ JavaScript

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome
 2. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

  • ใน Window หรือ Linux ให้กด Control+Shift+P
  • ใน MacOS ให้กด Command+Shift+P

  เมนูคำสั่ง

  เมนูคำสั่งจะเปิดขึ้น

 3. เริ่มพิมพ์ javascript แล้วเลือกปิดใช้ JavaScript แล้วกด Enter เพื่อเรียกใช้คำสั่ง ปิดใช้ JavaScript แล้ว

  เลือก "ปิดใช้ JavaScript" ในเมนูคำสั่ง

เพื่อเตือนว่า JavaScript ปิดใช้อยู่ Chrome จะแสดงไอคอน ปิดใช้ JavaScript แล้ว ที่เกี่ยวข้องในแถบที่อยู่ และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะแสดงไอคอนคำเตือน คำเตือน ข้างแหล่งที่มา

ไอคอนในแถบที่อยู่และไอคอนคําเตือนข้างแหล่งที่มาในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

JavaScript จะยังคงปิดใช้ในแท็บนี้ต่อไปตราบใดที่คุณเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บไว้

คุณอาจต้องโหลดหน้าเว็บซ้ำเพื่อดูว่าหน้าดังกล่าวใช้ JavaScript อยู่หรือไม่และอย่างไรในขณะที่โหลด

หรือคุณจะปิดใช้ JavaScript ในการตั้งค่าของ การตั้งค่า ก็ได้

วิธีเปิดใช้ JavaScript อีกครั้ง

 • เปิดเมนูคำสั่งอีกครั้งแล้วเรียกใช้คำสั่งเปิดใช้ JavaScript
 • ปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ