Tắt JavaScript

Tiếng Kayce Basques
Kayce Basques
Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Để xem giao diện và hoạt động của một trang web khi JavaScript bị tắt:

 1. Mở Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
 2. Tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn, hãy nhấn một trong các thao tác sau:

  • Trên Windows hoặc Linux, hãy Control+Shift+P
  • Trên MacOS, hãy Command+Shift+P

  Trình đơn Command (Lệnh).

  Trình đơn lệnh sẽ mở ra.

 3. Bắt đầu nhập javascript, chọn Disable JavaScript (Tắt JavaScript), sau đó nhấn Enter để chạy lệnh. JavaScript hiện đã bị vô hiệu hoá.

  Chọn 'Tắt JavaScript' trong trình đơn Lệnh.

Để nhắc bạn rằng JavaScript đã bị tắt, Chrome sẽ hiển thị biểu tượng Đã tắt JavaScript. tương ứng trong thanh địa chỉ và Công cụ cho nhà phát triển sẽ hiển thị biểu tượng cảnh báo Cảnh báo. bên cạnh Nguồn.

Biểu tượng trong thanh địa chỉ và biểu tượng cảnh báo bên cạnh Nguồn trong Công cụ cho nhà phát triển.

JavaScript sẽ vẫn bị tắt trong thẻ này miễn là bạn đã mở Công cụ cho nhà phát triển.

Bạn có thể muốn tải lại trang để xem liệu trang có phụ thuộc vào JavaScript trong khi tải hay không và như thế nào.

Ngoài ra, bạn có thể tắt JavaScript trong Cài đặt. Cài đặt.

Cách bật lại JavaScript:

 • Mở lại trình đơn Lệnh rồi chạy lệnh Bật JavaScript.
 • Đóng Công cụ cho nhà phát triển.