סקירה כללית של כרטיסיית הרינדור

סופיה אמליאנובה
סופיה אמליאנובה

לפניכם סקירה כללית של התכונות של הכרטיסייה עיבוד בכלי הפיתוח. תמצאו כאן אוסף של אפשרויות שמשפיעות על רינדור התוכן מהאינטרנט.

סקירה כללית

בעזרת הכרטיסייה עיבוד אפשר:

  • בעיות בביצועי הרינדור. צביעה מחדש של Spot, שינויים בפריסה, שכבות ואריחים, בעיות בגלילה, הצגת נתונים סטטיסטיים של רינדור ומדדי ליבה לבדיקת חוויית המשתמש באתר.
  • אמולציה של תכונות מדיה של CSS. אפשר לבדוק את אופן העיבוד של דפים באמצעות תכונות שונות של מדיה ב-CSS בלי לציין אותן באופן ידני בקוד או בסביבת הבדיקה.
  • להשתמש באפקטים שימושיים אחרים. הדגשת מסגרות של מודעות, אמולציה של ההתמקדות בדף, השבתת פורמטים מקומיים של גופנים ותמונות, הפעלת עיצוב כהה אוטומטי ואמולציה של ליקויי ראייה.

פתיחת הכרטיסייה 'עיבוד'

כדי לפתוח את הכרטיסייה עיבוד:

  1. פותחים את כלי הפיתוח.

  2. מקישים על Command+Shift+P (Mac) או על Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS) כדי לפתוח את תפריט הפקודות.

    תפריט הפקודות, רינדור

  3. מתחילים להקליד rendering, בוחרים באפשרות הצגת רינדור ומקישים על Enter. בכלי הפיתוח מוצגת הכרטיסייה רינדור בתחתית החלון של כלי הפיתוח.

לחלופין, תוכלו לפתוח את הכרטיסייה רינדור בדרכים הבאות:

  • מקישים על Esc כדי לפתוח את חלונית ההזזה, ובפינה הימנית העליונה לוחצים על כלים נוספים עוד > עיבוד.
  • בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על אפשרויות נוספות עוד > כלים נוספים > עיבוד.