Tiến trình hỗ trợ Manifest V2

Tìm hiểu thời điểm Manifest V2 sẽ ngừng hoạt động đối với các tiện ích

Mới nhất

Tháng 11 năm 2023: Thông báo về tiến trình ngừng cung cấp Chrome MV2 (mới)

Tiến trình hỗ trợ của Manifest V2 đã được cập nhật. Hãy xem bài đăng của chúng tôi trên blog vào tháng 11 năm 2023 để biết thông tin chi tiết.

Sắp tới

Tháng 6 năm 2024: Ngừng phát hành phiên bản chính thức của Chrome MV2

Chúng tôi sẽ bắt đầu vô hiệu hoá các tiện ích của Manifest V2 trong các phiên bản ổn định trước của Chrome (Dev, Canary và Beta) sớm nhất là tháng 6 năm 2024, trong Chrome 127 trở lên. Người dùng chịu ảnh hưởng của quá trình phát hành này sẽ thấy tiện ích Manifest V2 tự động tắt trong trình duyệt của họ và không thể cài đặt tiện ích Manifest V2 trên Cửa hàng Chrome trực tuyến được nữa. Cũng từ tháng 6 năm 2024, các tiện ích của nền tảng Manifest V2 sẽ mất huy hiệu Nổi bật trong Cửa hàng Chrome trực tuyến (nếu có).

Chúng tôi sẽ từng bước triển khai sự thay đổi này, thu thập ý kiến phản hồi của người dùng và thu thập dữ liệu để đảm bảo người dùng Chrome hiểu được sự thay đổi này và những hành động họ có thể làm để tìm các tiện ích thay thế mới nhất và được cập nhật.

Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà phát triển trong suốt quá trình triển khai và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ ý kiến phản hồi trong quá trình này.

Tháng 6/2024 + 1 tháng tuổi: Phát hành ổn định để ngừng cung cấp Chrome MV2

Chúng tôi dự kiến sẽ mất ít nhất một tháng để quan sát và làm ổn định các thay đổi ở trạng thái ổn định trước khi mở rộng phạm vi phát hành sang kênh chính thức Chrome. Bản phát hành này cũng sẽ ra mắt dần theo thời gian. Thời gian chính xác có thể khác nhau tuỳ thuộc vào dữ liệu được thu thập. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tiến trình của chúng tôi.

Tháng 6 năm 2025: Ngừng phát hành phiên bản Chrome MV2 dành cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sử dụng chính sách ExtensionManifestV2Availability để đảm bảo các tiện ích Manifest V2 trong tổ chức tiếp tục hoạt động được thêm một năm (cho đến hết tháng 6 năm 2025) để di chuyển các tiện ích Manifest V2 trong tổ chức của họ. Quá trình triển khai việc ngừng sử dụng cho đến thời điểm đó sẽ không ảnh hưởng đến những trình duyệt đã bật chính sách này.

Đã ngừng cung cấp

Tháng 6 năm 2022: Cửa hàng Chrome trực tuyến – không có tiện ích riêng tư mới

Cửa hàng Chrome trực tuyến đã ngừng chấp nhận các tiện ích Manifest V2 mới có chế độ hiển thị được đặt thành "Riêng tư".

Tháng 1 năm 2022: Cửa hàng Chrome trực tuyến – không có tiện ích mới công khai / không công khai

Cửa hàng Chrome trực tuyến đã ngừng chấp nhận các tiện ích mới của Manifest V2 với chế độ hiển thị được đặt thành "Công khai" hoặc "Không công khai". Chúng tôi đã xoá khả năng thay đổi tiện ích của Manifest V2 từ "Riêng tư" thành "Công khai" hoặc "Không công khai".