รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับส่วนขยาย Chrome

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และความช่วยเหลือของ Chrome เว็บสโตร์ บางคนอาจพบปัญหาที่เราไม่ได้กล่าวถึง โชคดีที่มีวิธีอื่นๆ ในการรับความช่วยเหลือ

สำหรับการพัฒนาส่วนขยาย

  • สมาชิกหลายคนในทีมส่วนขยาย Chrome จะติดตามตรวจสอบและเข้าร่วมใน Google Group ส่วนขยาย Chromium
  • StackOverflow มีแท็ก 2-3 อย่างที่คุณควรติดตามและค้นหา โดยทั่วไปแท็ก google-chrome-extension จะครอบคลุมส่วนขยาย Chrome และยังมีแท็ก chrome-extension-manifest-v3 อีกด้วย

สำหรับ Chrome เว็บสโตร์

ใช้หน้าการสนับสนุนแบบครบวงจรเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับบัญชีหรือสินค้าใน Chrome เว็บสโตร์