Tự động điền: Kiểm tra và gỡ lỗi địa chỉ đã lưu

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Sử dụng bảng điều khiển Tự động điền để kiểm tra và gỡ lỗi thông tin địa chỉ đã lưu vào Chrome.

Tổng quan

Tính năng Tự động điền của Chrome giúp bạn tự động điền biểu mẫu trên các trang web bằng địa chỉ một cách thuận tiện. Bảng điều khiển Tự động điền trong Công cụ cho nhà phát triển cho phép bạn kiểm tra việc liên kết giữa các trường biểu mẫu, giá trị tự động điền dự đoán và dữ liệu đã lưu.

Lưu thông tin địa chỉ vào Chrome

Theo mặc định, Chrome sẽ nhắc bạn lưu thông tin địa chỉ mà bạn đã nhập vào biểu mẫu trên web khi gửi.

Một lời nhắc lưu thông tin địa chỉ.

Nếu không có lời nhắc như vậy, ở góc trên cùng bên phải của Chrome, hãy chuyển đến more_vert Tuỳ chỉnh và điều khiển Google Chrome > khoá Mật khẩu và Tự động điền > location_on Địa chỉ và các tuỳ chọn khác rồi bật toggle_on Lưu và điền địa chỉ. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ mới tại đây.

Tuỳ chọn trình đơn "Địa chỉ và các tuỳ chọn khác".

Mở bảng điều khiển Tự động điền

Theo mặc định, bảng điều khiển Tự động điền sẽ tự động mở ra nếu Công cụ cho nhà phát triển đang mở và khi bạn tự động điền một biểu mẫu trên trang web. Để tắt tính năng này, hãy mở bảng điều khiển theo cách thủ công và bỏ chọn hộp đánh dấu check_box_outline_blank Tự động mở bảng điều khiển này.

Cách mở bảng điều khiển Tự động điền theo cách thủ công:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Mở trình đơn Command bằng cách nhấn:

  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P

  Trình đơn lệnh với

 3. Bắt đầu nhập autofill, chọn Hiện tính năng tự động điền rồi nhấn phím Enter.

  Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển sẽ mở bảng điều khiển trong Ngăn ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển. Bạn cũng có thể di chuyển nó lên trên cùng.

Ngoài ra, bạn có thể mở bảng điều khiển Tự động điền theo các cách sau:

 • Trong thanh thao tác ở trên cùng, hãy nhấp vào double_arrow Bảng điều khiển khác rồi chọn Tự động điền trong danh sách thả xuống.
 • Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn more_vert Tuỳ chỉnh và điều khiển Công cụ cho nhà phát triển > Công cụ khác > Tự động điền.

Kiểm tra dữ liệu tự động điền

Cách kiểm tra dữ liệu tự động điền:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã bật tính năng Tự động điền và lưu thông tin địa chỉ trong Chrome.
 2. Ví dụ: mở Công cụ cho nhà phát triển trên trang minh hoạ này.
 3. Trong biểu mẫu web địa chỉ trên trang minh hoạ, hãy lấy tiêu điểm vào một trường biểu mẫu. Chrome hiển thị trình đơn thả xuống với các tùy chọn tự động điền dữ liệu.
 4. Chọn tùy chọn từ menu. Tính năng tự động điền điền vào biểu mẫu bằng dữ liệu đã lưu và Công cụ cho nhà phát triển sẽ mở bảng điều khiển Tự động điền nếu tính năng tự động mở đang bật. Nếu không, hãy mở bảng điều khiển Tự động điền theo cách thủ công.

Đã chọn một tuỳ chọn dữ liệu tự động điền.

Dữ liệu và mối liên kết của dữ liệu

Bảng điều khiển Tự động điền hiển thị dữ liệu được chèn vào các trường của biểu mẫu và một bảng có mối liên kết giữa những nội dung sau:

 • Đã phát hiện Trường biểu mẫu trên trang.
 • Giá trị tự động điền dự đoán mà tính năng Tự động điền xác định bằng cách sử dụng thông tin phỏng đoán.
 • Giá trị (nếu có) mà công cụ Tự động điền đó đã chèn vào các trường nhận dạng được.

Bảng điều khiển Tự động điền.

Tính năng tự động hoàn thành các vấn đề mà bảng điều khiển Vấn đề phát hiện được.