Thay đổi: Theo dõi các thay đổi về HTML, CSS và JavaScript

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Với thẻ Thay đổi, hãy theo dõi những thay đổi mà bạn thực hiện:

Thẻ Thay đổi cho thấy những thay đổi bạn đã thực hiện trong Công cụ cho nhà phát triển. Nếu bạn tải lại Công cụ cho nhà phát triển hoặc trang của bạn, các thay đổi sẽ biến mất.

Để Công cụ cho nhà phát triển có thể duy trì các thay đổi qua các lần tải trang, hãy làm theo các bước trong phần Ghi đè cục bộ.

Để Công cụ cho nhà phát triển thay đổi nội dung ghi vào các nguồn cục bộ của bạn, hãy làm theo các bước trong bài viết Chỉnh sửa và lưu tệp bằng Không gian làm việc.

Mở thẻ Thay đổi

Cách mở thẻ Thay đổi:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.

 2. Nhấn Command+Shift+P (Mac) hoặc Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS) để mở Trình đơn lệnh.

 3. Bắt đầu nhập changes, chọn Hiển thị thay đổi rồi nhấn Enter.

  Chạy lệnh Hiện các thay đổi

Ngoài ra, ở góc trên bên phải, hãy nhấp vào Tuỳ chỉnh và kiểm soát Công cụ cho nhà phát triển > Công cụ khác > Thay đổi.

Các thay đổi"width="800" height="460">

Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển hiển thị thẻ Thay đổi ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển, trong Ngăn.

Xem và tìm hiểu các thay đổi của bạn

Cách xem các thay đổi:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Thay đổi nguồn:

 3. Mở thẻ Thay đổi rồi chọn một tệp ở bên phải thẻ này.

 4. Quan sát kết quả diff làm nổi bật những nội dung sau:

Điểm khác biệt được đánh dấu trong thẻ Thay đổi

Thẻ Changes (Thay đổi) tự động in kết quả diff, vì vậy, bạn không cần phải cuộn theo chiều ngang để xem các thay đổi trong một dòng.

Sao chép các thay đổi về CSS

Nếu đã thay đổi CSS trong phần Phần tử > Kiểu, bạn có thể sao chép tất cả các phần tử đó bằng một nút duy nhất:

 1. Mở thẻ Changes rồi ở bên phải thẻ này, hãy chọn tệp CSS mà bạn đã thực hiện thay đổi.

  Sao chép.

 2. Nhấp vào nút Sao chép. Sao chép ở cuối thẻ Thay đổi.

Hoàn nguyên tất cả thay đổi đã thực hiện đối với tệp

Cách huỷ bỏ nội dung thay đổi đối với một tệp:

 1. Ở bên trái thẻ Thay đổi, hãy chọn một tệp có các thay đổi cần huỷ bỏ.
 2. Trên thanh hành động ở dưới cùng, hãy nhấp vào Huỷ Hủy bỏ mọi thay đổi về tệp hiện tại.

Nút huỷ bỏ