เซ็นเซอร์: จำลองเซ็นเซอร์อุปกรณ์

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

ใช้แท็บเซ็นเซอร์เพื่อจำลองอินพุตเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ใดก็ได้

เปิดแท็บเซ็นเซอร์

 1. กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อเปิดเมนูคำสั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ

  • ใน MacOS ให้กด Command+Shift+P
  • ใน Windows, Linux หรือ ChromeOS ให้กด Control+Shift+P

  การใช้เมนูคำสั่งเพื่อเปิดแท็บเซ็นเซอร์

 2. พิมพ์ sensors แล้วเลือกแสดงเซ็นเซอร์ แล้วกด Enter แท็บเซ็นเซอร์จะเปิดขึ้นที่ด้านล่างของหน้าต่างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

ลบล้างตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เว็บไซต์จำนวนมากใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของผู้ใช้เพื่อมอบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นให้แก่ผู้ใช้ เช่น เว็บไซต์สภาพอากาศอาจแสดงพยากรณ์อากาศท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งแก่เว็บไซต์แล้ว

หากคุณกำลังสร้าง UI ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ตั้งของผู้ใช้ คุณอาจต้องตรวจสอบว่าเว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องในที่ต่างๆ ทั่วโลก

หากต้องการลบล้างตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ให้เปิดแท็บเซ็นเซอร์ และเลือกตัวเลือกต่อไปนี้จากรายการตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 • เมืองใดเมืองหนึ่งที่กำหนดล่วงหน้า เช่น โตเกียว
 • ตำแหน่งที่กำหนดเองเพื่อป้อนพิกัดลองจิจูดและละติจูดที่กำหนดเอง
 • เลือกไม่มีข้อมูลตำแหน่งเพื่อดูลักษณะการทำงานของเว็บไซต์เมื่อตำแหน่งของผู้ใช้ไม่พร้อมใช้งาน

เลือก "โตเกียว" จากรายการ "ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์"

จำลองการวางแนวอุปกรณ์

หากต้องการจำลองการวางแนวอุปกรณ์แบบต่างๆ ให้เปิดแท็บเซ็นเซอร์ และเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้จากรายการการวางแนว

 • การวางแนวแบบใดแบบหนึ่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น แนวตั้งกลับหัว
 • การวางแนวที่กำหนดเองเพื่อระบุการวางแนวที่แน่นอนของคุณเอง

เลือก "แนวตั้งกลับหัว" จากรายการ "การวางแนว"

หลังจากเลือกการวางแนวที่กำหนดเองแล้ว ระบบจะเปิดใช้ช่องอัลฟ่า เบต้า และแกมมา โปรดดูอัลฟ่า เบต้า และแกมมาเพื่อทําความเข้าใจวิธีการทำงานของแกนเหล่านี้

คุณยังสามารถตั้งค่าการวางแนวที่กำหนดเองโดยการลากรูปแบบการวางแนว กด Shift ค้างไว้ก่อนลากเพื่อหมุนตามแกนอัลฟ่า

โมเดลการวางแนว

บังคับการแตะ

หากต้องการทดสอบกิจกรรมการแตะบนเว็บไซต์ คุณสามารถบังคับการแตะแทนการคลิกได้ แม้จะทดสอบในอุปกรณ์ที่ไม่มีหน้าจอสัมผัสอยู่ก็ตาม

วิธีทริกเกอร์กิจกรรมการแตะด้วยตัวชี้

 1. เปิดแท็บเซ็นเซอร์
 2. ภายใต้รายการแบบเลื่อนลงแตะ ให้เลือกบังคับแตะ การบังคับแตะแทนการคลิก
 3. คลิกโหลดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บซ้ำในข้อความแจ้งด้านบน

จำลองสถานะของตัวตรวจจับเมื่อไม่มีการใช้งาน

Idle Detection API ช่วยให้คุณตรวจหาผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่มีการใช้งานได้ เมื่อใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ คุณจะจำลองการเปลี่ยนแปลงสถานะไม่มีการใช้งานสำหรับทั้งสถานะผู้ใช้และสถานะหน้าจอ แทนที่จะรอให้สถานะ "ไม่มีการใช้งานจริง" เปลี่ยนแปลง

วิธีจำลองสถานะไม่มีการใช้งาน

 1. เปิดแท็บเซ็นเซอร์ สำหรับบทแนะนำนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ในหน้าสาธิตนี้

 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้างชั่วคราวและให้สิทธิ์การตรวจจับเมื่อไม่มีการใช้งานแก่หน้าสาธิต จากนั้น ให้โหลดหน้าเว็บซ้ำ

  การให้สิทธิ์การตรวจจับไม่มีการใช้งานในหน้าสาธิต

 3. ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลงจำลองสถานะของตัวตรวจจับเมื่อไม่มีการใช้งาน ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่มีการจำลองเมื่อไม่มีการใช้งาน
  • ผู้ใช้มีการใช้งาน ปลดล็อกหน้าจอแล้ว
  • ผู้ใช้มีการใช้งาน ล็อกหน้าจอแล้ว
  • ผู้ใช้ไม่มีการใช้งาน ปลดล็อกหน้าจอแล้ว
  • ผู้ใช้ไม่มีการใช้งาน ล็อกหน้าจอแล้ว

เลือกสถานะ "ไม่มีการใช้งาน" และ "ล็อก" ในหน้าสาธิต

ในตัวอย่างนี้ เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะจำลองสถานะผู้ใช้ไม่มีการใช้งาน ล็อกหน้าจอ และในกรณีนี้ หน้าสาธิตจะเริ่มนับถอยหลัง 10 วินาทีเพื่อล้าง Canvas