Cảm biến: Mô phỏng cảm biến của thiết bị

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Sử dụng thẻ Cảm biến để mô phỏng đầu vào bằng cảm biến của bất kỳ thiết bị nào:

Mở thẻ Cảm biến

 1. Tuỳ thuộc vào hệ điều hành của bạn, hãy nhấn các mục sau để mở Trình đơn Command:

  • Trên MacOS, hãy nhấn tổ hợp phím Command+Shift+P
  • Trên Windows, Linux hoặc ChromeOS, hãy nhấn tổ hợp phím Control+Shift+P

  Sử dụng trình đơn Lệnh để mở thẻ Cảm biến.

 2. Nhập sensors, chọn Show Sensors (Hiện cảm biến) rồi nhấn phím Enter. Thẻ Cảm biến mở ra ở cuối cửa sổ Công cụ cho nhà phát triển.

Ghi đè vị trí địa lý

Nhiều trang web tận dụng vị trí của người dùng để cung cấp trải nghiệm phù hợp hơn cho người dùng. Ví dụ: một trang web thời tiết có thể hiển thị thông tin dự báo địa phương ở khu vực của người dùng, sau khi người dùng cấp cho trang web quyền truy cập vào thông tin vị trí của họ.

Nếu bạn đang xây dựng một giao diện người dùng thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí của người dùng, thì bạn nên đảm bảo rằng trang web hoạt động đúng cách ở nhiều nơi trên thế giới.

Để ghi đè vị trí địa lý của bạn, hãy mở thẻ Cảm biến và từ danh sách Vị trí địa lý, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Một trong những thành phố được thiết lập sẵn, như Tokyo.
 • Vị trí tùy chỉnh để nhập toạ độ kinh độ và vĩ độ tuỳ chỉnh.
 • Chọn Vị trí không có sẵn để xem cách trang web của bạn hoạt động khi không có thông tin vị trí của người dùng.

Chọn 'Tokyo' từ danh sách 'Vị trí địa lý'.

Mô phỏng hướng thiết bị

Để mô phỏng nhiều hướng thiết bị, hãy mở thẻ Cảm biến rồi chọn một trong các tuỳ chọn sau trong danh sách Hướng:

 • Một trong các hướng đặt trước, chẳng hạn như Lật ngược chân dung.
 • Hướng tuỳ chỉnh để cung cấp hướng chính xác của riêng bạn.

Chọn 'Dọc ngược' từ danh sách 'Hướng'.

Sau khi chọn Hướng tuỳ chỉnh, các trường alpha, betagamma sẽ được bật. Xem Alpha, BetaGamma để hiểu cách hoạt động của các trục này.

Bạn cũng có thể đặt hướng tuỳ chỉnh bằng cách kéo Mô hình hướng. Giữ phím Shift trước khi kéo để xoay dọc theo trục alpha.

Mô hình định hướng.

Buộc chạm

Để kiểm tra các sự kiện chạm trên trang web của mình, bạn có thể buộc chạm thay vì nhấp ngay cả khi bạn đang thử nghiệm trên một thiết bị không có màn hình cảm ứng.

Cách kích hoạt sự kiện chạm bằng con trỏ:

 1. Mở thẻ Cảm biến.
 2. Trong danh sách thả xuống Touch (Chạm), hãy chọn Force Touch (Buộc chạm).Buộc chạm thay vì nhấp.
 3. Nhấp vào Tải lại Công cụ cho nhà phát triển trong lời nhắc ở trên cùng.

Mô phỏng trạng thái của trình phát hiện ở trạng thái rảnh

API Phát hiện trạng thái rảnh cho phép bạn phát hiện người dùng không hoạt động và phản ứng với các thay đổi về trạng thái rảnh. Với Công cụ cho nhà phát triển, bạn có thể mô phỏng các thay đổi trạng thái rảnh cho cả trạng thái người dùng và trạng thái màn hình thay vì chờ trạng thái rảnh thực tế thay đổi.

Cách mô phỏng trạng thái rảnh:

 1. Mở thẻ Cảm biến. Đối với hướng dẫn này, bạn có thể làm thử trên trang minh hoạ này.

 2. Chọn hộp đánh dấu bên cạnh Tạm thời và trong lời nhắc, cấp quyền phát hiện trạng thái rảnh cho trang minh hoạ. Sau đó, tải lại trang.

  Cấp quyền phát hiện trạng thái rảnh trên trang minh hoạ.

 3. Trong trình đơn thả xuống Mô phỏng trạng thái của trình phát hiện trạng thái rảnh, hãy chọn một trong các tuỳ chọn sau:

  • Không mô phỏng trạng thái rảnh
  • Người dùng đang hoạt động, màn hình đã mở khoá
  • Người dùng đang hoạt động, màn hình đã khoá
  • Người dùng ở trạng thái rảnh, màn hình đã mở khoá
  • Người dùng ở trạng thái rảnh, màn hình đã khoá

Chọn trạng thái rảnh và khoá trên trang minh hoạ.

Trong ví dụ này, Công cụ cho nhà phát triển mô phỏng trạng thái Người dùng ở trạng thái rảnh, màn hình bị khoá và trong trường hợp này, trang minh hoạ sẽ bắt đầu đếm ngược 10 giây để xoá canvas.