รูปแบบการจับคู่

รูปแบบการจับคู่คือ URL ที่มีโครงสร้างต่อไปนี้ ใช้เพื่อระบุกลุ่มของ URL

<scheme>://<host>/<path>

สคีม: ต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ โดยแยกจากรูปแบบที่เหลือโดยใช้เครื่องหมายทับคู่ (//)

  • http
  • https
  • ไวลด์การ์ด * ซึ่งตรงกับ http หรือ https เท่านั้น
  • file

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแทรกสคริปต์เนื้อหาลงในสคีมที่ไม่รองรับ เช่น about: และ data: โปรดดูการแทรกในเฟรมที่เกี่ยวข้อง

โฮสต์: ชื่อโฮสต์ (www.example.com) * ก่อนชื่อโฮสต์ที่จะจับคู่โดเมนย่อย (*.example.com) หรือแค่ไวลด์การ์ด * - หากคุณใช้ไวลด์การ์ดในรูปแบบโฮสต์ ไวลด์การ์ดต้องเป็นอักขระตัวแรกหรือตัวเดียว และตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) หรือเครื่องหมายทับ (/)

path: เส้นทาง URL (/example) สำหรับสิทธิ์ของโฮสต์ จะต้องมีเส้นทางนี้แต่ไม่สนใจ ควรใช้ไวลด์การ์ด (/*) ตามรูปแบบ

ส่วนขยายใช้รูปแบบการจับคู่ในหลายกรณี รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

กรณีพิเศษ

"<all_urls>"
จับคู่กับ URL ที่เริ่มต้นด้วยรูปแบบที่อนุญาต รวมถึงรูปแบบที่ระบุไว้ในรูปแบบที่ถูกต้อง Chrome เว็บสโตร์สำหรับส่วนขยายที่ใช้ Chrome เว็บสโตร์อาจใช้เวลานานกว่า เนื่องจากการดำเนินการนี้ส่งผลต่อโฮสต์ทั้งหมด
"file:///"
อนุญาตให้ส่วนขยายทำงานกับไฟล์ในเครื่อง แต่รูปแบบนี้ผู้ใช้ต้องให้สิทธิ์เข้าถึงด้วยตนเอง โปรดทราบว่ากรณีนี้ต้องใช้เครื่องหมายทับ 3 ครั้ง ไม่ใช่ 2 ครั้ง
URL ของ Localhost และที่อยู่ IP
หากต้องการจับคู่พอร์ต localhost ในช่วงการพัฒนา ให้ใช้ http://localhost/* สำหรับที่อยู่ IP ให้ระบุที่อยู่พร้อมไวลด์การ์ดในเส้นทาง เช่น http://127.0.0.1/* นอกจากนี้ คุณยังใช้ http://*:*/* เพื่อจับคู่ localhost, ที่อยู่ IP และพอร์ตใดก็ได้
รูปแบบการจับคู่โดเมนระดับบนสุด
Chrome ไม่รองรับรูปแบบการจับคู่สำหรับโดเมนระดับบนสุด (TLD) ระบุรูปแบบการจับคู่ภายใน TLD แต่ละรายการ เช่น http://google.es/* และ http://google.fr/*

ตัวอย่างรูปแบบ

https://*/* หรือ https://*/
ตรงกับ URL ทั้งหมดที่ใช้รูปแบบ https
https://*/foo*
จับคู่ URL ทั้งหมดที่ใช้รูปแบบ https ในโฮสต์ใดก็ได้ที่มีเส้นทางที่ขึ้นต้นด้วย foo ตัวอย่างการจับคู่ที่ตรงกัน ได้แก่ https://example.com/foo/bar.html และ https://www.google.com/foo
https://*.google.com/foo*bar
จับคู่ URL ทั้งหมดที่ใช้รูปแบบ https บนโฮสต์ของ google.com โดยมีเส้นทางที่ขึ้นต้นด้วย foo และลงท้ายด้วย bar ตัวอย่างการจับคู่ที่ตรงกัน ได้แก่ https://www.google.com/foo/baz/bar และ https://docs.google.com/foobar
file:///foo*
ตรงกับไฟล์ในเครื่องที่มีเส้นทางขึ้นต้นด้วย foo ตัวอย่างการจับคู่ที่ตรงกัน ได้แก่ file:///foo/bar.html และ file:///foo
http://127.0.0.1/* หรือ http://127.0.0.1/
จับคู่ URL ทั้งหมดที่ใช้รูปแบบ http และอยู่ในโฮสต์ 127.0.0.1 ตัวอย่างการจับคู่ที่ตรงกัน ได้แก่ http://127.0.0.1/ และ http://127.0.0.1/foo/bar.html
http://localhost/*
ตรงกับพอร์ต localhost
*://mail.google.com/ หรือ *://mail.google.com/*
ตรงกับ URL ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย http://mail.google.com หรือ https://mail.google.com