Nguyên tắc cảnh báo quyền

Các tiện ích của Chrome giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng trên trình duyệt. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng API Chrome yêu cầu một số quyền nhất định. Một số quyền ít xâm phạm hơn và không hiển thị cảnh báo. Các quyền khác sẽ kích hoạt cảnh báo rằng người dùng phải cho phép. Trang này cung cấp nguyên tắc làm việc với các cảnh báo về quyền. Các cảnh báo cụ thể sẽ được ghi chú trong phần Quyền bên dưới quyền tương ứng.

Ví dụ về cảnh báo quyền sẽ xuất hiện khi người dùng thêm một tiện ích mới
Hình 1: Hộp thoại cảnh báo quyền xuất hiện khi cài đặt.

Khi bạn thêm một quyền mới kích hoạt cảnh báo, tiện ích sẽ bị tắt cho đến khi người dùng chấp nhận quyền mới. Xem phần Cập nhật quyền để tìm hiểu cách kiểm thử hành vi này.

Ví dụ về một tiện ích bị tắt cho đến khi người dùng chấp nhận quyền mới.
Hình 2: Một tiện ích bị tắt cho đến khi người dùng chấp nhận quyền mới.

Một số quyền có thể không hiển thị cảnh báo khi ghép nối với các quyền khác. Ví dụ: cảnh báo "tabs" sẽ không xuất hiện nếu tiện ích cũng yêu cầu "<all_urls>".

Các phương pháp hay nhất

Cảnh báo về quyền mô tả những khả năng mà API cấp, nhưng một số cảnh báo sẽ khó hiểu hơn so với các cảnh báo khác. Người dùng có nhiều khả năng cài đặt những tiện ích tuân theo các nguyên tắc sau:

Yêu cầu quyền liên quan
Các tiện ích phải thực hiện một mục đích duy nhất và tuân thủ chính sách Sử dụng quyền. Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ yêu cầu các quyền hỗ trợ chức năng chính của tiện ích.
Sử dụng các quyền không bắt buộc
Cải thiện trải nghiệm làm quen bằng cách yêu cầu cấp quyền trong thời gian chạy. Nhờ đó, bạn có thể cung cấp thêm ngữ cảnh về một quyền cụ thể và cho phép người dùng chọn các tính năng họ muốn bật. Hãy xem Permissions API (API Quyền) để biết thông tin về cách triển khai.
Sử dụng quyền "activeTab"
Quyền này không hiển thị cảnh báo về quyền. Hệ thống sẽ cấp quyền lưu trữ tạm thời cho trang web mà người dùng đang truy cập. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Tìm hiểu về quyền ActiveTab.

Xem cảnh báo

Để xem cảnh báo về quyền của một tiện ích, bạn có các cách sau:

Sử dụng Công cụ kiểm tra bản cập nhật tiện ích

Trước khi bắt đầu

 1. Cài đặt Node.js và ALIAS.
 2. Cài đặt Chromium.
 3. Sao chép kho lưu trữ extension-update-testing-tool.
 4. Chạy npm install trong gốc của kho lưu trữ.

Sử dụng công cụ này

 1. Chạy npm start.
 2. Mở máy chủ cục bộ tại http://localhost:8080 trong Chromium.
 3. Kéo một tiện ích đã giải nén (thư mục hoặc tệp .zip) vào trang.
 4. Làm theo hướng dẫn trong phần "Cài đặt theo cách thủ công" để tải xuống và cài đặt tiện ích đó.

Đóng gói tiện ích theo cách thủ công

 1. Chuyển đến chrome://extensions
 2. Bật chế độ nhà phát triển
 3. Nhấp vào Đóng gói tiện ích.
  Đóng gói tiện ích
  Hình 3: Chế độ nhà phát triển được bật trong trang Quản lý tiện ích
 4. Chỉ định đường dẫn đến thư mục của tiện ích trong trường thư mục gốc của tiện ích. Bỏ qua trường Khoá riêng tư đối với gói lần đầu.
 5. Nhấp vào nút Pack Extension (Tiện ích đóng gói).

  Chỉ định Đường dẫn tiện ích, rồi nhấp vào Gói tiện ích
  Hình 4: Chỉ định đường dẫn tiện ích
 6. Chrome sẽ tạo hai tệp, một tệp .crx và một tệp .pem. Tệp .pem chứa khoá riêng tư dùng để ký tiện ích. Hãy nhớ nhớ thư mục mà các tệp này đã được lưu.

  Tệp tiện ích đóng gói
  Hình 5: Tệp mở rộng đóng gói
 7. Giữ tệp .pem ở nơi bí mật và an toàn; bạn cần phải cập nhật đuôi tệp.

 8. Cài đặt tệp .crx bằng cách thả tệp này vào trang Quản lý của tiện ích.

  Thả tệp để cài đặt
  Hình 6: Thả tệp để cài đặt
 9. Sau khi thả tệp .crx, trình duyệt sẽ hỏi xem có thể thêm tiện ích hay không và hiện cảnh báo.

  Cảnh báo về Tiện ích thẻ mới
  Hình 7: Cảnh báo về Tiện ích Thẻ mới

Cập nhật quyền

Khi một tiện ích thêm một quyền mới để kích hoạt cảnh báo, thì tiện ích đó có thể tạm thời vô hiệu hoá tiện ích đó. Tiện ích này sẽ chỉ được bật lại sau khi người dùng đồng ý chấp nhận quyền mới.

Để kiểm tra xem tiện ích của bạn có bị tắt khi thêm quyền mới hay không, bạn có các lựa chọn sau:

Cập nhật bằng Công cụ kiểm tra cập nhật tiện ích

Các bước này giả định bạn đã làm theo hướng dẫn Sử dụng Công cụ kiểm tra bản cập nhật tiện ích để khởi động máy chủ.

Sử dụng công cụ này

 1. Thêm quyền có cảnh báo mới.
 2. Tăng số phiên bản của tiện ích.
 3. Kéo tiện ích đã giải nén (thư mục hoặc tệp .zip) vào trang.
 4. Chuyển đến chrome://extensions.
 5. Nhấp vào nút Cập nhật.

Cập nhật phần mở rộng theo cách thủ công

 1. Tìm tệp .crx mà bạn vừa tạo trong phần Xem cảnh báo.
 2. Hãy đổi tên hoặc xoá bản nháp đó.
 3. Mở manifest.json và thêm bất kỳ quyền nào kích hoạt cảnh báo.
 4. Chuyển đến chrome://extensions. Không xoá gói đã cài đặt trước đó.
 5. Đóng gói lại tiện ích, nhưng lần này hãy thêm tệp pem vào phương thức nhập thứ hai.
  Đã thêm tệp pem khi đóng gói tiện ích
  Hình 8: Hộp thoại tiện ích đóng gói có bao gồm tệp pem.
 6. Kéo tiện ích đóng gói mới vào trang Quản lý tiện ích.
 7. Bạn sẽ thấy một hộp thoại nhắc người dùng chấp nhận quyền mới.

  Đã tắt tiện ích

  Hình 9: Cảnh báo về tiện ích bị tắt

  Đồng ý cấp quyền
  Hình 10: Yêu cầu hộp thoại cấp quyền mới