ไฟล์ Manifest - โทเค็นการทดลองใช้

อาร์เรย์ของโทเค็นช่วงทดลองใช้เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์ช่วงทดลองใช้จากต้นทางและช่วงทดลองใช้การเลิกใช้งานในบริบทของส่วนขยาย คุณเลือกดูและลงทะเบียนช่วงทดลองใช้ที่ดำเนินอยู่ได้ในหน้าช่วงทดลองใช้ที่ดำเนินอยู่

หากต้องการเข้าร่วมการทดลองใช้หลายรายการพร้อมกัน ให้ใส่แต่ละโทเค็นเป็นรายการอาร์เรย์แยกต่างหาก

"trial_tokens": ["AnlT7gRo/750gGKtoI/A3D2rL5yAQA9wISlLqHGE6vJQinPfk0HiIij5LhWs+iuB7mTeotXmEXkvdpOAC1YjAgAAAG97Im9yaWdpbiI6ImNocm9tZS1leHRlbnNpb246Ly9sampoamFha21uY2lib25uanBhb2dsYmhjamVvbGhrayIsImZlYXR1cmUiOiJJQ2Fubm90QmVsaWV2ZVlvdVdhc3RlZFlvdXJUaW1lRGVjb2RpbmdUaGlzIiwiZXhwaXJ5Ijo1NzI1NDA3OTk5fQ=="]

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนและใช้โทเค็นในส่วนขยายได้ในคู่มืออย่างเป็นทางการ