Báo cáo lỗi về tiện ích

của chúng tôi.

Trong khi phát triển một tiện ích, bạn có thể thấy hành vi không phù hợp với tài liệu về tiện ích đó hoặc ngoài dự kiến. Đây có thể là do lỗi của Chrome hoặc nội dung nào đó chúng ta nên thêm vào tài liệu. Dù vậy, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi báo cáo vấn đề thích hợp. Vui lòng cung cấp đủ thông tin để tái hiện vấn đề bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trước khi báo lỗi, hãy tìm kiếm công cụ theo dõi lỗi của Chromium để chắc chắn rằng vấn đề của bạn chưa được báo cáo.
 2. Tạo một tiện ích kiểm tra tối thiểu để chứng minh vấn đề cho chúng tôi. Tệp này nên có ít mã nhất có thể (thường là 100 dòng trở xuống) để minh hoạ lỗi. Nếu bạn không thể tái hiện lỗi trong không gian này, có thể lỗi đó nằm trong mã của riêng bạn. Hãy cân nhắc việc tìm kiếm giải pháp hoặc đăng câu hỏi trong Nhóm Tiện ích trên Google.
 3. Gửi vấn đề vào công cụ theo dõi lỗi. Khi điền lỗi này, hãy mô tả rõ ràng nhất có thể. Tái tạo vấn đề càng dễ dàng thì cơ hội được khắc phục vấn đề kịp thời càng lớn.
  • Chọn một tiêu đề mang tính mô tả.
  • Chỉ định phiên bản và nền tảng Chrome mà bạn thấy hành vi.
  • Giải thích các bước cần thiết để tái hiện lỗi.
  • Mô tả hành vi dự kiến và hành vi thực tế.
  • Thêm một đường liên kết đến tiện ích thử nghiệm của bạn.
  • Thêm ảnh chụp màn hình nếu thích hợp.
  • Nếu lỗi của bạn liên quan đến hành vi trong vòng đời của trình chạy dịch vụ, hãy thêm phần của trang chrome://extensions-internals liên quan đến tiện ích của bạn.
  • Nếu lỗi của bạn liên quan đến một sự cố, hãy tải lỗi đó lên tại chrome://crashes rồi chia sẻ mã sự cố.
 4. Chờ lỗi được cập nhật. Hầu hết các lỗi tiện ích được phân loại trong vòng một tuần, mặc dù đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Vui lòng không trả lời lỗi yêu cầu cập nhật. Nếu lỗi của bạn chưa được sửa đổi sau hai tuần, vui lòng đăng thông báo lên nhóm Google kèm theo đường liên kết tới lỗi của bạn.
 5. Nếu ban đầu bạn báo cáo lỗi của mình trong nhóm thảo luận và được chỉ dẫn tại đây, hãy đăng đường liên kết tới vấn đề bạn đã tạo hoặc phát hiện thấy trong chuỗi thảo luận của nhóm. Điều này giúp những người khác gặp vấn đề tương tự sẽ dễ dàng hơn.