Tìm và theo dõi lỗi

Trước khi gửi lỗi hoặc gửi yêu cầu về tính năng cho tiện ích, bạn nên kiểm tra xem một trong hai tính năng này đã được báo cáo hay chưa bằng cách kiểm tra các sự cố chưa được xử lý trong Chromium. Những vấn đề này được lưu giữ trong công cụ theo dõi lỗi của Chromium. Cơ sở dữ liệu này cho phép bạn tìm kiếm và theo dõi mọi sự cố đã được báo cáo về Chromium.

  1. Mở công cụ theo dõi lỗi rồi dùng hộp tìm kiếm ở trên cùng để xác minh xem vấn đề đó đã được báo cáo hay chưa. Hầu hết vấn đề về tiện ích đều được gửi dưới component=Platform>Extensions. Ví dụ: tìm kiếm component=Platform>Extensions Type=Bug chrome.scripting.executeScript sẽ cung cấp cho bạn danh sách kết quả này.
  2. Nếu bạn tìm thấy một phiếu yêu cầu hỗ trợ khớp với yêu cầu về lỗi hoặc tính năng của mình, hãy nhấp vào biểu tượng dấu sao để bày tỏ sự quan tâm và nhận thông báo khi lỗi được cập nhật.
  3. Nếu chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản trong công cụ theo dõi lỗi, bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách nhấp vào Tạo tài khoản trên lời nhắc đăng nhập rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Vui lòng không trả lời lỗi hay yêu cầu về tính năng bằng cách nói "tôi cũng thế". Hãy ưu tiên sử dụng nhóm Google để nắm bắt thông tin cập nhật về thời điểm khắc phục lỗi. Tuy nhiên, nếu bạn có thông tin có giá trị, chẳng hạn như trường hợp kiểm tra tốt hơn hoặc cách khắc phục được đề xuất, vui lòng thêm nhận xét.