Gửi yêu cầu về tính năng

Nếu bạn xác định một tính năng mà bạn tin rằng có thể cải thiện nền tảng tiện ích, hãy gửi yêu cầu theo mô tả bên dưới.

 1. Trước khi gửi yêu cầu về tính năng, hãy tìm kiếm công cụ theo dõi lỗi của Chromium để xác minh rằng tính năng của bạn chưa được đề xuất.
 2. Gửi vấn đề vào công cụ theo dõi lỗi. Khi điền vào yêu cầu về tính năng, hãy mô tả rõ ràng nhất có thể.

  • Chọn một tiêu đề mang tính mô tả.
  • Giải thích chính xác tính năng bạn muốn sử dụng.
  • Giải thích cách bạn dự định sử dụng công cụ đó.

  Chúng tôi càng hiểu rõ trường hợp sử dụng và nhu cầu của bạn thì bạn càng dễ dàng đáp ứng các yêu cầu đó.

 3. Chờ lỗi được cập nhật. Hầu hết các yêu cầu được phân loại trong vòng một tuần, mặc dù đôi khi có thể mất nhiều thời gian hơn. Vui lòng không trả lời phiếu yêu cầu cập nhật thông tin. Nếu vé của bạn chưa được sửa đổi sau hai tuần, vui lòng gửi thông báo lên nhóm Google kèm theo đường liên kết đến yêu cầu của bạn.

 4. Nếu ban đầu bạn đăng yêu cầu của mình trong nhóm thảo luận và được chuyển hướng đến đây, hãy đăng đường liên kết tới vấn đề bạn đã tạo hoặc phát hiện thấy trong chuỗi bài đăng của nhóm thảo luận. Điều này giúp những người có cùng yêu cầu dễ dàng tìm được vé chính xác hơn.