การสนับสนุนและความคิดเห็น

การสื่อสารจะช่วยให้คุณและเราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นได้ ทีมส่วนขยายของ Chrome มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ และความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงการให้บริการได้ ใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อค้นหาความช่วยเหลือ หรือแจ้งให้เราทราบหากมีบางอย่างขัดข้อง