Công cụ của Chrome cho nhà phát triển là một bộ công cụ cho nhà phát triển web được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt Google Chrome. Công cụ cho nhà phát triển có thể giúp bạn chỉnh sửa các trang một cách nhanh chóng và chẩn đoán vấn đề nhanh chóng, giúp bạn xây dựng trang web tốt hơn và nhanh hơn.
Tất cả các cách mở Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
Nắm bắt những thay đổi mới nhất dành cho Công cụ cho nhà phát triển.
Loạt video ngắn giúp bạn tìm hiểu các tính năng trong Công cụ cho nhà phát triển.

Lệnh và phím tắt

Nhanh chóng hoàn thành việc cần làm.
Hướng dẫn về cách mở Trình đơn lệnh, chạy lệnh, mở tệp, xem các thao tác khác và nhiều thao tác khác.
Tài liệu chuẩn về phím tắt cho Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
Xem giao diện và hoạt động của trang web khi JavaScript bị vô hiệu hoá.
Sử dụng thiết bị ảo trong Chế độ thiết bị của Chrome để tạo trang web ưu tiên thiết bị di động.
Tìm văn bản trên tất cả các tài nguyên đã tải bằng thẻ Tìm kiếm.

Panels

Khám phá sức mạnh của từng bảng điều khiển Công cụ cho nhà phát triển.
Tìm hiểu cách xem và thay đổi DOM của trang bằng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
Tìm hiểu cách xem và thay đổi CSS của trang bằng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
Ghi nhật ký thông điệp và chạy JavaScript.
Xem và chỉnh sửa tệp, tạo đoạn mã, gỡ lỗi JavaScript và thiết lập Không gian làm việc.
Ghi nhật ký các yêu cầu mạng.
Đánh giá hiệu suất trang web bằng Công cụ cho nhà phát triển.
Tìm các vấn đề về bộ nhớ ảnh hưởng đến hiệu suất của trang, bao gồm cả rò rỉ bộ nhớ, bất thường bộ nhớ và thu gom rác thường xuyên.
Kiểm tra, sửa đổi và gỡ lỗi ứng dụng web, kiểm tra bộ nhớ đệm và xem bộ nhớ.
Ghi lại, phát lại, đo lường luồng người dùng và chỉnh sửa các bước của họ.
Khám phá tập hợp các tuỳ chọn ảnh hưởng đến việc hiển thị nội dung trên web.
Tìm và khắc phục vấn đề về trang web.
Sử dụng bảng điều khiển Bảo mật để đảm bảo rằng trang được bảo vệ hoàn toàn bằng HTTPS.
Kiểm tra ArrayBuffer, TypedArray hoặc DataView trong JavaScript, cũng như WebAssembly và bộ nhớ của các ứng dụng C++ wasm.
Ghi đè chuỗi tác nhân người dùng. Tự động tắt tính năng Chọn và chọn từ danh sách hoặc nhập một chuỗi tuỳ chỉnh.
Sử dụng Bảng điều khiển nội dung nghe nhìn để xem thông tin và gỡ lỗi trình phát nội dung nghe nhìn trên mỗi thẻ trình duyệt.
Kiểm tra và sửa đổi ảnh động bằng thẻ Ảnh động.
Theo dõi các thay đổi đối với HTML, CSS và JavaScript.
Tìm và phân tích mã JavaScript và CSS không dùng đến trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
Sử dụng thẻ ngăn Tài nguyên dành cho nhà phát triển để kiểm tra xem bản đồ nguồn có tải thành công không và tải theo cách thủ công.
Xác định những điểm cải thiện tiềm năng về CSS thông qua bảng Tổng quan về CSS.
Tối ưu hoá tốc độ trang web bằng bảng điều khiển Lighthouse.
Nhận thông tin chi tiết hữu ích về hiệu suất của trang web thông qua bảng điều khiển Thông tin chi tiết về hiệu suất.
Mô phỏng cảm biến của thiết bị.
Mô phỏng trình xác thực.