Điều kiện mạng: Ghi đè chuỗi tác nhân người dùng

Tiếng Kayce Basques
Kayce Basques

Cách ghi đè chuỗi tác nhân người dùng từ Công cụ của Chrome cho nhà phát triển:

 1. Nhấn tổ hợp phím Command+Shift+P (Mac) hoặc Control+Shift+P (Windows, Linux, ChromeOS) để mở Trình đơn lệnh.

  Trình đơn Command (Lệnh).

  Hình 1 Trình đơn lệnh

 2. Nhập network conditions, chọn Show Network conditions (Hiện điều kiện mạng) rồi nhấn Enter để mở thẻ Network conditions (Điều kiện mạng).

 3. Trong phần Tác nhân người dùng, hãy tắt hộp đánh dấu Chọn tự động.

  Đang tắt chế độ "Chọn tự động".

  Hình 2. Tắt tính năng Chọn tự động

 4. Chọn một chuỗi tác nhân người dùng trong danh sách hoặc nhập chuỗi tuỳ chỉnh của riêng bạn.