Kiểm thử bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để thực hiện những việc sau:

 • Kiểm tra xem bạn đã tối ưu hóa trang của mình để tải tức thì khi sử dụng nút quay lại và tiến của trình duyệt hay chưa.
 • Xác định các vấn đề có thể khiến trang của bạn không đủ điều kiện để lưu vào bộ nhớ đệm theo cách này.

Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi (hay bfcache) là một tính năng tối ưu hoá trình duyệt cho phép điều hướng tiến và lùi ngay lập tức. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.

Kiểm thử bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi

Để kiểm tra bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên trang của bạn, hãy mở Công cụ cho nhà phát triển, sau đó chuyển đến Ứng dụng > Dịch vụ nền > Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.

  Thẻ bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.

 2. Nhấp vào Kiểm thử bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.

  Chrome tự động đưa bạn đến chrome://terms/ rồi quay lại trang của bạn.

  Hoặc, bạn có thể nhấp vào nút quay lại và tiến của trình duyệt.

Nếu bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi hoạt động trên trang không gặp vấn đề nào, thì bạn sẽ thấy thông báo sau:

Đã phân phát thành công từ bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.

Nếu không, bạn sẽ thấy danh sách các vấn đề.

Để tìm hiểu xem vấn đề nào ảnh hưởng đến khung hình nào, hãy mở rộng phần Khung Biểu tượng mở rộng..

Mục Khung được mở rộng.

Giải quyết các vấn đề ngăn cản việc lưu vào bộ nhớ đệm

Nếu trang của bạn không đủ điều kiện dùng tính năng lưu vào bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi, thì thẻ Bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi sẽ hiển thị cho bạn một danh sách có 3 loại nguyên nhân:

Không đủ điều kiện dùng bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi.

 • Có thể thao tác. Bạn có thể khắc phục những vấn đề này để bật tính năng lưu vào bộ nhớ đệm. Ví dụ: ngừng sử dụng các sự kiện unload.
 • Đang chờ xử lý yêu cầu hỗ trợ. Chrome chưa hỗ trợ những tính năng này nên chúng ngăn chặn việc lưu vào bộ nhớ đệm. Tuy nhiên, sau khi được hỗ trợ, Chrome sẽ loại bỏ các giới hạn này.
 • Không thể xử lý. Bạn không thể khắc phục những vấn đề như vậy trên trang này. Nội dung nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của trang ngăn cản việc lưu vào bộ nhớ đệm.

Để tìm hiểu xem khung nào là trình chặn, hãy mở rộng phần tương ứng trong phần mô tả vấn đề.

Chặn khung.

Các vấn đề thường gặp ngăn cản việc lưu vào bộ nhớ đệm cho thao tác tiến/lùi

Hai lý do chính khiến bộ nhớ đệm không hoạt động là:

 • Tiêu đề Cache-Control: no-store.

  Bạn nên sử dụng giá trị tiêu đề này cho các trang có thông tin cá nhân và riêng tư. Đối với các trang bạn muốn làm mới một cách hợp lý, hãy sử dụng no-cache hoặc thời gian lưu trong bộ nhớ đệm ngắn, chẳng hạn như max-age=60.

 • Trình xử lý huỷ tải có vấn đề.

  Chrome dự định ngừng sử dụng trình xử lý huỷ tải và khuyên bạn không bao giờ sử dụng sự kiện unload.

  Để đảm bảo trang web của bạn không dùng trình xử lý huỷ tải và ngăn tiện ích thêm sự kiện unload, hãy khai báo tiêu đề phản hồi HTTP Permissions-Policy: unload=().