ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของเลย์เอาต์ Flexbox ของ CSS

คู่มือนี้แสดงวิธีค้นหาองค์ประกอบ Flexbox ในหน้า รวมถึงการตรวจสอบและแก้ไขเลย์เอาต์ Flexbox ในแผงองค์ประกอบ

ภาพหน้าจอที่ปรากฏในบทความนี้มาจากหน้าเว็บการจัดองค์ประกอบข้อความให้อยู่กึ่งกลางด้วย Flexbox

สำรวจ CSS Flexbox

เมื่อองค์ประกอบ HTML ในหน้าเว็บมีการใช้ display: flex หรือ display: inline-flex คุณจะเห็นป้าย flex ข้างองค์ประกอบนั้นในแผงองค์ประกอบ

สำรวจ Flexbox

ปรับแต่งเลย์เอาต์ด้วยเครื่องมือแก้ไข Flexbox

คุณแก้ไขเลย์เอาต์ Flexbox ได้ด้วยเครื่องมือแก้ไข Flexbox ตัวอย่างเช่น วิธีจัดกึ่งกลางข้อความ <h1> ของหน้าสาธิตนี้ในคอนเทนเนอร์ <div class="container">

  1. ตรวจสอบองค์ประกอบคอนเทนเนอร์
  2. ในแผงรูปแบบ คุณจะเห็นปุ่มเครื่องมือแก้ไข Flexbox ข้างการประกาศ display: flex ปุ่มเครื่องมือแก้ไข Flexbox
  3. คลิกเพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไข Flexbox เครื่องมือแก้ไขจะแสดงรายการพร็อพเพอร์ตี้ Flexbox ตัวเลือกค่าของพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการจะแสดงเป็นปุ่มไอคอน เครื่องมือแก้ไข Flexbox
  4. หากต้องการจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางของหน้าจอ คุณสามารถคลิกปุ่ม justify-content: center และ align-items: center จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางในที่เก็บข้อความ
  5. ข้อความจะอยู่ตรงกลางแล้วในตอนนี้ โปรดสังเกตว่าจะเพิ่มการประกาศ justify-content: center และ align-items: center ในแผงรูปแบบ

ตรวจสอบเลย์เอาต์ Flexbox

คุณวางเมาส์เหนือองค์ประกอบ Flexbox ในแผงองค์ประกอบเพื่อดูเลย์เอาต์ได้ โดยจะปรากฏเหนือองค์ประกอบ วางเส้นประเพื่อแสดงตำแหน่งเนื้อหาและรายการต่างๆ

วางเมาส์เหนือองค์ประกอบ Flexbox

อีกวิธีหนึ่งคือคลิกที่ป้ายเพื่อสลับการแสดงการวางซ้อน Flexbox

เปลี่ยนการจัดชิดขอบเป็นเนื้อหาแบบยืดหยุ่น

ลองเปลี่ยนค่าเป็น justify-content: flex-end การวางซ้อนจะเปลี่ยนไปตามที่กำหนดไว้

จัดชิดขอบ-เนื้อหา: Flex-end

ไอคอนในเครื่องมือแก้ไข Flex เป็นแบบ Context-Aware ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามทิศทางของเลย์เอาต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปลี่ยน flex-direction เป็น column ไอคอนในตัวแก้ไข Flex จะหมุนไปตามนั้น การวางซ้อนจะมีการอัปเดตทันทีเช่นกัน

ปรับสีการวางซ้อน Flexbox

เปิดแผงเลย์เอาต์ แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วน Flexbox ดูองค์ประกอบ Flexbox ทั้งหมดของหน้าได้ที่นี่

แผงเลย์เอาต์

คุณสลับการวางซ้อนขององค์ประกอบ Flexbox แต่ละรายการได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายข้างองค์ประกอบนั้น ซึ่งจะเหมือนกับที่คุณคลิก badge ในแผนผัง DOM

นอกจากนี้ คุณยังเปลี่ยนสีของการวางซ้อนได้โดยคลิกที่ไอคอนสีที่อยู่ติดกัน เช่น สีของการวางซ้อน container เปลี่ยนเป็นสีดำ

เปลี่ยนสีการซ้อนทับ

หากต้องการไปยังองค์ประกอบ Flexbox ในแผนผัง DOM คุณสามารถคลิกไอคอนตัวเลือกข้างองค์ประกอบนั้นได้