Tuỳ chỉnh Công cụ cho nhà phát triển

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Trang này liệt kê các cách tuỳ chỉnh Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.

Cài đặt

Cài đặt. Cài đặt > Lựa chọn ưu tiên chứa nhiều lựa chọn để tuỳ chỉnh Công cụ cho nhà phát triển.

Xem phần Mở phần cài đặtLựa chọn ưu tiên.

Giao diện tối

Bạn có thể bật giao diện tối trong phần Cài đặt hoặc Trình đơn lệnh.

Giao diện tối.

 1. Mở trình đơn Command.
 2. Bắt đầu nhập dark, chọn lệnh Chuyển sang giao diện tối, sau đó nhấn phím Enter để chạy lệnh này.

  Lệnh cho giao diện tối.

 3. Ngoài ra, bạn có thể đặt giao diện trong Cài đặt. Cài đặt > Lựa chọn ưu tiên > Giao diện > Giao diện.

Giao diện động

Công cụ cho nhà phát triển có thể tự động khớp chủ đề màu sắc của Chrome.

Cách đặt một giao diện:

 1. Mở một thẻ mới rồi nhấp vào chỉnh sửa Tuỳ chỉnh Chrome ở góc dưới cùng bên phải.
 2. Trong phần Giao diện, chọn một giao diện thông qua hình nền Thay đổi giao diện hoặc chọn một bảng màu.

Công cụ cho nhà phát triển khớp với giao diện màu đã chọn trong phần Giao diện.

Ngăn

Ngăn có chứa nhiều tính năng ẩn.

Nhấn phím Escape để mở hoặc đóng Ngăn.

Ngăn kéo

Nhấp vào Công cụ khác. Công cụ khác để mở các thẻ Ngăn khác.

Nút Công cụ khác sẽ mở các thẻ Ngăn khác.

Thay đổi vị trí Công cụ cho nhà phát triển

Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển được gắn ở bên phải khung nhìn của bạn. Bạn cũng có thể gắn vào phía dưới cùng hoặc bên trái hoặc gỡ Công cụ cho nhà phát triển vào một cửa sổ riêng.

Bạn có thể thay đổi vị trí của Công cụ cho nhà phát triển theo 2 cách:

 • Trình đơn chính: Mở Xem thêm. Tuỳ chỉnh và điều khiển Công cụ cho nhà phát triển rồi nhấp vào:
  • Gỡ khỏi đế sạc. Huỷ gắn vào cửa sổ riêng
  • Gắn vào bên trái Gắn sang trái
  • Gắn vào phần dưới cùng. Gắn xuống dưới cùng
  • Gắn vào bên phải. Gắn sang phải
 • Trình đơn lệnh:

  1. Mở trình đơn Command.
  2. Bắt đầu nhập dock rồi chọn một trong các tuỳ chọn đề xuất: gắn vào dưới cùng, sang trái, sang phải, gỡ khỏi đế hoặc khôi phục vị trí đế gần đây nhất.

Tuỳ chọn gắn được đề xuất trong trình đơn Command.

Để bật/tắt tuỳ chọn Khôi phục vị trí đế gần đây nhất bằng phím tắt, hãy nhấn:

 • Trên Linux hoặc Windows: Control+Shift+D
 • Trên MacOS: Command+Shift+D

Sắp xếp lại bảng điều khiển, thẻ và ngăn

Để thay đổi thứ tự, nhấp và kéo sang trái hoặc sang phải bất kỳ mục nào sau đây:

 • Các bảng điều khiển ở đầu Công cụ cho nhà phát triển.
 • Các ngăn trong bảng điều khiển Phần tử, chẳng hạn như Styles (Kiểu), Computed (Tính toán), Layout (Bố cục) và các khung khác.
 • Các ngăn trong bảng điều khiển Nguồn như Trang, Không gian làm việc, Ghi đè và các ngăn khác.
 • Thẻ Ngăn ở cuối Công cụ cho nhà phát triển.

Ngoài ra, bạn có thể di chuyển bảng điều khiển và thẻ lên và xuống vào và ra khỏi Ngăn. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào bảng điều khiển hoặc thẻ rồi chọn Chuyển lên đầu hoặc Chuyển xuống cuối trong trình đơn thả xuống.

Thứ tự thẻ tuỳ chỉnh của bạn vẫn tồn tại trên các phiên Công cụ cho nhà phát triển.

Bố cục bảng điều khiển

Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển sẽ tự động sắp xếp lại bố cục bảng điều khiển của bạn tuỳ thuộc vào kích thước cửa sổ. Bạn có thể tắt tính năng tự động sắp xếp lại. Chuyển đến phần Cài đặt > cập nhật bố cục bảng điều khiển dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ví dụ: Ngăn Kiểu trong bảng điều khiển Phần tử sẽ di chuyển từ cạnh bên xuống dưới cùng khi kích thước màn hình nhỏ. Nếu bạn muốn Ngăn kiểu luôn ở bên cạnh, hãy thay đổi bố cục bảng điều khiển thành dọc.

Thay đổi bố cục bảng điều khiển

Thay đổi ngôn ngữ trên giao diện người dùng của Công cụ cho nhà phát triển

Xem Cài đặt. Cài đặt > Lựa chọn ưu tiên > Giao diện > Ngôn ngữ.

Thay đổi ngôn ngữ bằng cách chuyển đến phần Cài đặt rồi chọn Lựa chọn ưu tiên

Cài đặt đồng bộ hóa

Bạn có thể đồng bộ hoá chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển trên nhiều thiết bị.

Để bật tính năng đồng bộ hoá, trước tiên, hãy bật tính năng Chrome Sync. Sau khi bật, các chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển của bạn sẽ được đồng bộ hoá theo mặc định.

Đồng bộ hoá hồ sơ Chrome.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng đồng bộ hoá chế độ cài đặt Công cụ cho nhà phát triển một cách riêng biệt bằng cách sử dụng hộp đánh dấu Cài đặt. Cài đặt > Đồng bộ hoá > Hộp đánh dấu. Bật tính năng đồng bộ hoá chế độ cài đặt.

Chế độ cài đặt đồng bộ hoá Công cụ cho nhà phát triển

Công cụ cho nhà phát triển đồng bộ hoá hầu hết các chế độ cài đặt, ngoại trừ những chế độ cài đặt trong thẻ Không gian làm việc, Thử nghiệmThiết bị cùng một vài chế độ cài đặt chung khác. Trạng thái của hộp đánh dấu Bật chế độ đồng bộ hoá các chế độ cài đặt cũng được đồng bộ hoá trên các thiết bị.

Ví dụ: các chế độ cài đặt Giao diện sau đây đã được đồng bộ hoá, giúp bạn có trải nghiệm nhất quán trên các thiết bị và không cần xác định lại các chế độ cài đặt tương tự nữa.

Chế độ cài đặt giao diện.

Tuy nhiên, chế độ cài đặt gắn đế không được đồng bộ hoá vì các nhà phát triển có các lựa chọn ưu tiên khác nhau về đế sạc khi gỡ lỗi trên nhiều trang web.

Gắn đế.

Tuỳ chỉnh phím tắt

Xem Cài đặt > Lối tắt.

Bật thử nghiệm

Xem Cài đặt > Thử nghiệm.