Chạy các lệnh trong trình đơn Lệnh

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Trình đơn lệnh giúp bạn nhanh chóng di chuyển trong giao diện người dùng của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển và hoàn thành các thao tác phổ biến, chẳng hạn như tắt JavaScript. Có thể bạn đã biết một tính năng tương tự trong Visual Studio Code có tên là Command Palette (Bảng lệnh), vốn là nguồn cảm hứng ban đầu của Trình đơn lệnh.

Trình đơn lệnh.

Mở Trình đơn lệnh

Để mở Trình đơn lệnh:

  • Nhấn Control+Shift+P (Windows / Linux) hoặc Command+Shift+P (Mac).
  • Nhấp vào Tuỳ chỉnh và kiểm soát Công cụ cho nhà phát triển. Tuỳ chỉnh và kiểm soát Công cụ cho nhà phát triển rồi chọn Chạy lệnh.

Chạy lệnh.

Mở tệp

Nếu bạn sử dụng quy trình làm việc được nêu trong phần Mở Trình đơn lệnh, thì Trình đơn lệnh sẽ mở ra cùng với một Run > được thêm vào trước trong hộp văn bản.

Để mở tệp, hãy xoá ký tự > rồi bắt đầu nhập tên tệp.

Mở.

Run sẽ thêm các thay đổi vào Open và tìm kiếm trong Công cụ cho nhà phát triển đối với các tệp có liên quan.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển thẳng đến trình đơn Mở tệp theo một trong các cách sau:

  • Nhấn Control+P (Windows / Linux) hoặc Command+P (Mac).
  • Nhấp vào Tuỳ chỉnh và kiểm soát Công cụ cho nhà phát triển. Tuỳ chỉnh và kiểm soát Công cụ cho nhà phát triển rồi chọn Mở tệp.

Mở các tệp có trong danh sách bỏ qua

Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển sẽ ẩn tệp của các bên thứ ba đã biết. Để mở những tệp đó trong trình đơn, hãy tắt tuỳ chọn Ẩn các nguồn có trong danh sách bỏ qua trong bảng Nguồn.

Xem các thao tác có thể thực hiện khác

Để xem các thao tác khác có trong Trình đơn lệnh, hãy xoá ký tự > rồi nhập ?.

Thao tác khác.