Omówienie panelu pamięci

Dale St. Marthe
Dale St. Marthe

Panel Pamięć zawiera narzędzia diagnostyczne umożliwiające m.in. sprawdzanie rozkładu pamięci obiektów JavaScript, wykrywanie i izolowanie wycieków pamięci oraz przeglądanie podziału alokacji pamięci według funkcji.

Przegląd

Panel Pamięć umożliwia rejestrowanie 3 typów profili. Te typy profili prezentują zrzuty z różnych perspektyw i zapewniają różną przydatność:

 • Zrzut stosu. Zrzuty sterty pokazują rozkład pamięci między obiekty JavaScript na Twojej stronie i powiązane węzły DOM.
 • Instrumentacja alokacji na osi czasu. Osie czasu alokacji pokazują alokacje pamięci zinstrumentowanego JavaScriptu na przestrzeni czasu. Po zarejestrowaniu profilu możesz wybrać przedział czasu, aby zobaczyć przypisane w nim obiekty, które nadal są aktywne do końca nagrywania. Używaj tego typu profilu do izolowania wycieków pamięci.
 • Próbkowanie przydziału. Rejestruje przydziały pamięci przy użyciu metody próbkowania. Ten typ profilu ma minimalny narzut na wydajność i może być używany w długo trwających operacjach. Stanowi dobre przybliżenie alokacji w podziale na stos wykonywania JavaScriptu.

Możesz wybrać instancję maszyny wirtualnej JavaScript, na której będzie działać każdy z tych profili.

Więcej informacji:

Otwórz panel Pamięć

Aby otworzyć panel Pamięć:

 1. Otwórz Narzędzia deweloperskie.
 2. Otwórz menu Command, naciskając klawisze:
  • macOS: Command+Shift+P
  • Windows, Linux, ChromeOS: Control+Shift+P Menu poleceń z
 3. Zacznij pisać memory, wybierz Pokaż wspomnienie i naciśnij Enter. W Narzędziach deweloperskich u góry okna Narzędzi deweloperskich wyświetli się panel Pamięć.

Panel Pamięć możesz też otworzyć na te sposoby:

 • Na pasku działań u góry kliknij double_arrow Więcej paneli i z listy wybierz Pamięć.
 • W prawym górnym rogu kliknij more_vert Więcej opcji > Więcej narzędzi > Pamięć.