Wersja pliku manifestu

Liczba całkowita określająca wersję formatu pliku manifestu, którego wymaga Twój pakiet. Ten klucz jest wymagany. Na przykład:

"manifest_version": 3

Obsługiwane wartości tego klucza:

  • 3: użyj formatu Manifest V3 i powiązanego zestawu funkcji.

Obecna wersja to Manifest V3. Chrome Web Store nie akceptuje już rozszerzeń pliku manifestu w wersji 2 (więcej informacji znajdziesz w harmonogramie obsługi platformy Manifest V2). W przyszłości wprowadzimy inne wersje pliku manifestu (V4 i nowsze), ale nie są one jeszcze zaplanowane.