Danh sách kiểm tra cho quá trình di chuyển Manifest V3

Theo dõi tiến trình di chuyển của bạn

Dưới đây là danh sách kiểm tra để giúp bạn theo dõi quá trình di chuyển. Chúng xác định các nhiệm vụ phải được hoàn thành kèm theo các đường liên kết đến hướng dẫn. Công việc di chuyển thường được chia thành 5 danh mục như mô tả trong phần Tóm tắt về quá trình di chuyển.

Cập nhật tệp kê khai

Tệp manifest.json yêu cầu định dạng cho Manifest V3 hơi khác so với định dạng cho Manifest V2. Trang này mô tả các thay đổi chỉ ảnh hưởng đến tệp manifest.json. Nhưng nhiều thay đổi đối với tập lệnh và trang cũng yêu cầu thay đổi đối với tệp kê khai. Những thay đổi này liên quan đến những tác vụ di chuyển yêu cầu chúng.

Di chuyển sang một trình chạy dịch vụ

Một trình chạy dịch vụ thay thế trang sự kiện hoặc nền của tiện ích để đảm bảo rằng mã nền luôn nằm ngoài luồng chính. Nhờ đó, tiện ích chỉ chạy khi cần và tiết kiệm tài nguyên.

Trước khi bắt đầu, hãy đọc về sự khác biệt giữa tập lệnh nền và trình chạy dịch vụ tiện ích.

Cập nhật lệnh gọi API

Một số tính năng cần được thay thế bằng các tính năng tương đương của Manifest V3. Một số ứng dụng khác cần phải được xoá hoàn toàn.

Thay thế việc chặn trình nghe yêu cầu web

Thay vì đọc yêu cầu mạng và thay đổi các yêu cầu mạng theo phương thức lập trình (như bạn đã làm trong Manifest V2), tiện ích của bạn sẽ chỉ định các quy tắc mô tả các thao tác cần thực hiện khi đáp ứng một bộ điều kiện nhất định.

Sau khi hoàn tất các mục trên, bạn nên xem lại một số trường hợp sử dụng phổ biến:

Cải thiện khả năng bảo mật của tiện ích

Bạn cần thay đổi để cải thiện độ bảo mật của tiện ích. Điều này bao gồm việc xoá mã được lưu trữ từ xa vì mã này không còn được hỗ trợ nữa.

Phát hành tiện ích Manifest V3

Sau khi chuyển đổi sang Manifest Phiên bản 3, đã đến lúc phát hành tiện ích của bạn trên Cửa hàng Chrome trực tuyến. Tuỳ thuộc vào những thay đổi, hãy cân nhắc triển khai từng bước. Phương pháp này cho phép bạn đảm bảo phần mở rộng của mình hoạt động như mong đợi với một lượng đối tượng hạn chế trước khi phát hành cho toàn bộ cơ sở người dùng.