ปรับแต่งเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

หน้านี้แสดงวิธีปรับแต่งเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome

การตั้งค่า

การตั้งค่า การตั้งค่า > ค่ากำหนด มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่งเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

โปรดดูหัวข้อเปิดการตั้งค่าและค่ากำหนด

ธีมมืด

คุณเปิดใช้ธีมมืดได้ในการตั้งค่าหรือเมนูคำสั่ง

ธีมมืด

 1. เปิดเมนูคำสั่ง
 2. เริ่มพิมพ์ dark เลือกคําสั่งเปลี่ยนเป็นธีมมืด แล้วกด Enter เพื่อเรียกใช้คำสั่ง

  คำสั่งธีมมืด

 3. อีกทางเลือกหนึ่งคือตั้งค่าธีมใน การตั้งค่า การตั้งค่า > ค่ากำหนด > ลักษณะที่ปรากฏ > ธีม

ธีมแบบไดนามิก

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บสามารถจับคู่ธีมสีของ Chrome ได้โดยอัตโนมัติ

วิธีตั้งธีม

 1. เปิดแท็บใหม่และคลิกแก้ไข ปรับแต่ง Chrome ที่มุมขวาล่าง
 2. ในส่วนลักษณะที่ปรากฏ ให้เลือกธีมผ่านวอลเปเปอร์ เปลี่ยนธีม หรือเลือกชุดสี

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะตรงกับธีมสีที่เลือกไว้ใน "ลักษณะที่ปรากฏ"

ลิ้นชัก

ลิ้นชักมีฟีเจอร์ซ่อนอยู่มากมาย

กด Escape เพื่อเปิดหรือปิดลิ้นชัก

ลิ้นชัก

คลิก เครื่องมือเพิ่มเติม เครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อเปิดแท็บลิ้นชักอื่นๆ

ปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติมที่เปิดแท็บลิ้นชักอื่นๆ

เปลี่ยนตำแหน่งเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะเชื่อมต่ออยู่ทางด้านขวาของวิวพอร์ต นอกจากนี้ คุณยังวางแท่นชาร์จที่ด้านล่างหรือด้านซ้าย หรือนำเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บออกเป็นหน้าต่างแยกต่างหากได้ด้วย

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บได้ 2 วิธีดังนี้

 • เมนูหลัก: เปิด เพิ่มเติม ปรับแต่งและควบคุมเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ แล้วคลิก
  • นำออกจากแท่นชาร์จ นำออกจากหน้าต่างแยก
  • ตรึงไว้ด้านซ้าย ข้ามไปทางซ้าย
  • ตรึงไว้ที่ด้านล่าง เลื่อนลงไปด้านล่าง
  • ตรึงไว้ด้านขวา ปัดไปทางขวา
 • เมนูคำสั่ง:

  1. เปิดเมนูคำสั่ง
  2. เริ่มพิมพ์ dock แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่แนะนำ ได้แก่ ตรึงไว้กับด้านล่าง ซ้าย ขวา นำออกจากแท่นชาร์จ หรือคืนค่าตำแหน่งแท่นชาร์จล่าสุด

ตัวเลือกการตรึงไว้ในเมนูคำสั่งที่แนะนำ

หากต้องการสลับคืนค่าตำแหน่งแท่นชาร์จล่าสุดด้วยแป้นพิมพ์ลัด ให้กดแป้นต่อไปนี้

 • ใน Linux หรือ Windows: Control+Shift+D
 • ใน MacOS: Command+Shift+D

จัดเรียงแผง แท็บ และแผงใหม่

หากต้องการเปลี่ยนการจัดเรียง ให้คลิกแล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาตามตัวเลือกต่อไปนี้

 • แผงที่ด้านบนของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 • บานหน้าต่างในแผงองค์ประกอบ เช่น รูปแบบ คำนวณ เลย์เอาต์ และอื่นๆ
 • แผงในแผงแหล่งที่มา เช่น หน้า พื้นที่ทำงาน การลบล้าง และอื่นๆ
 • แท็บลิ้นชักที่ด้านล่างของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

นอกจากนี้ยังย้ายแผงและแท็บขึ้นและลงไปและกลับจากลิ้นชักได้ด้วย วิธีการคือคลิกขวาที่แผงหรือแท็บและเลือกย้ายไปด้านบนสุดหรือย้ายไปด้านล่างจากเมนูแบบเลื่อนลง

ลำดับของแท็บที่กำหนดเองจะยังคงอยู่ตลอดเซสชันเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

เลย์เอาต์แผง

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะจัดเรียงเลย์เอาต์ของแผงใหม่โดยอัตโนมัติตามขนาดหน้าต่าง คุณสามารถปิดใช้งานการจัดเรียงใหม่อัตโนมัติ ไปที่การตั้งค่า > อัปเดตเลย์เอาต์แผงตามต้องการ

ตัวอย่างเช่น แผงรูปแบบในแผงองค์ประกอบจะย้ายจากด้านข้างลงด้านล่างเมื่อหน้าจอมีขนาดเล็ก หากคุณต้องการให้แผงรูปแบบอยู่ด้านข้างเสมอ ให้เปลี่ยนเลย์เอาต์แผงเป็นแนวตั้ง

เปลี่ยนเลย์เอาต์ของแผง

เปลี่ยนภาษา UI ของเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

โปรดดูการตั้งค่า การตั้งค่า > ค่ากำหนด > ลักษณะที่ปรากฏ > ภาษา

เปลี่ยนภาษาโดยไปที่การตั้งค่า แล้วไปที่ค่ากำหนด

การตั้งค่าการซิงค์

คุณซิงค์การตั้งค่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในอุปกรณ์หลายเครื่องได้

หากต้องการเปิดใช้การซิงค์ ให้เปิดการซิงค์ของ Chrome ก่อน เมื่อเปิดใช้แล้ว การตั้งค่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะซิงค์โดยค่าเริ่มต้น

การซิงค์โปรไฟล์ Chrome

คุณสามารถเปิดหรือปิดการซิงค์การตั้งค่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บแยกต่างหากได้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายการตั้งค่า การตั้งค่า > ซิงค์ > ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การซิงค์การตั้งค่า

การตั้งค่าการซิงค์เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะซิงค์การตั้งค่าส่วนใหญ่ ยกเว้นการตั้งค่าในแท็บพื้นที่ทำงาน การทดสอบ และอุปกรณ์ รวมถึงการตั้งค่าทั่วไปอื่นๆ อีก 2-3 รายการ สถานะของช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การซิงค์การตั้งค่าจะซิงค์กับอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย

ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏต่อไปนี้จะซิงค์กัน คุณจึงได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันในอุปกรณ์ต่างๆ และไม่จำเป็นต้องกำหนดการตั้งค่าเดิมใหม่อีก

การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ

แต่ระบบจะไม่ซิงค์การตั้งค่า dock เนื่องจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีค่ากำหนดแท่นชาร์จแตกต่างกันเมื่อแก้ไขข้อบกพร่องในเว็บไซต์อื่น

แท่นชาร์จ

ปรับแต่งแป้นพิมพ์ลัด

ดูการตั้งค่า > ทางลัด

เปิดใช้การทดสอบ

ดูการตั้งค่า > การทดสอบ