Tài nguyên dành cho nhà phát triển: Xem và tải bản đồ nguồn theo cách thủ công

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Sử dụng thẻ Tài nguyên dành cho nhà phát triển để kiểm tra xem Công cụ cho nhà phát triển có tải bản đồ nguồn thành công hay không. Nếu cần, bạn có thể tải quảng cáo theo cách thủ công.

Khi bạn mở Công cụ cho nhà phát triển, công cụ này sẽ cố tải bản đồ nguồn, nếu có. Trong trường hợp không thành công, Bảng điều khiển sẽ ghi lại lỗi tương tự như sau.

Lỗi tải bản đồ nguồn trong Bảng điều khiển.

Trong thẻ ngăn Tài nguyên dành cho nhà phát triển, bạn có thể xem trạng thái tải bản đồ nguồn và thậm chí tải bản đồ nguồn theo cách thủ công.

Mở Tài nguyên dành cho nhà phát triển và kiểm tra trạng thái

Để kiểm tra trạng thái tải của bản đồ nguồn, hãy làm như sau:

 1. Mở Công cụ cho nhà phát triển, nhớ bật bản đồ nguồn và chuyển đến Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm. > Công cụ khác > Tài nguyên dành cho nhà phát triển.
 2. Trong bảng này, hãy kiểm tra giá trị trong các cột sau:

  • Trạng thái để xem việc tải bản đồ nguồn là thành công hay không thành công.
  • Lỗi đọc thông báo lỗi, nếu có.

Cột Trạng thái và Lỗi.

Lọc tài nguyên theo URL hoặc Lỗi

Để tập trung vào bản đồ nguồn mà bạn quan tâm, hãy nhập văn bản vào hộp văn bản ở trên cùng để lọc ra các bản đồ nguồn không chứa văn bản này trong các URL hoặc thông báo lỗi.

Lọc ra các bản đồ nguồn không chứa "js" trong URL.

Khắc phục sự cố

Theo mặc định, Công cụ cho nhà phát triển yêu cầu bản đồ nguồn thay vì trang web. Những yêu cầu như vậy có thể được coi là nhiều nguồn gốc và có thể không được chấp nhận.

Để tạo bản đồ nguồn yêu cầu trang web trước, ở góc trên cùng bên phải của phần Tài nguyên dành cho nhà phát triển, hãy đánh dấu vào Hộp đánh dấu. Bật tính năng tải thông qua đích.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi tải bản đồ nguồn, hãy thử tải bản đồ nguồn theo cách thủ công như được mô tả tiếp theo.

Tải bản đồ nguồn theo cách thủ công

Nếu gặp phải lỗi tải hoặc chẳng hạn như muốn gỡ lỗi mã gốc trên một trang web phiên bản chính thức thiếu bản đồ nguồn, bạn có thể tải các bản đồ đó theo cách thủ công:

 1. Tạo bản đồ nguồn bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ chúng.
 2. Lưu trữ bản đồ nguồn trên máy tính.
 3. Mở Công cụ cho nhà phát triển trên trang của bạn và nhớ bật bản đồ nguồn.
 4. Mở tệp đã triển khai (đã xử lý) trong Nguồn, nhấp chuột phải vào tệp đó trong Trình chỉnh sửa rồi chọn Thêm bản đồ nguồn trong trình đơn.

  Chọn "Thêm bản đồ nguồn" trong trình đơn.

 5. Trong hộp văn bản, hãy chỉ định URL của bản đồ nguồn rồi nhấp vào Thêm.

  Chỉ định URL bản đồ nguồn.

 6. Kiểm tra xem bản đồ nguồn có xuất hiện trong phần Tài nguyên dành cho nhà phát triển và tệp gốc (được ánh xạ từ tệp đã triển khai) trong cây tệp hay không.

  Bản đồ nguồn được tải theo cách thủ công làm cho tệp gốc xuất hiện trong cây tệp.

 7. Tiến hành gỡ lỗi tệp gốc.