ทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์: ดูและโหลดการแมปแหล่งที่มาด้วยตนเอง

โซเฟีย เอมิเลียโนวา
Sofia Emelianova

ใช้แท็บแหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บโหลดการแมปแหล่งที่มาสำเร็จหรือไม่ หากจำเป็น คุณสามารถโหลดด้วยตนเองได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ เครื่องมือจะพยายามโหลดแผนที่แหล่งที่มา (หากมี) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด คอนโซลจะบันทึกข้อผิดพลาดที่คล้ายกับตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อผิดพลาดในการโหลดการแมปแหล่งที่มาในคอนโซล

ในแท็บลิ้นชักแหล่งข้อมูลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถดูสถานะการโหลดแผนที่แหล่งที่มาและแม้แต่โหลดแมปแหล่งที่มาด้วยตนเองได้

เปิดทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และตรวจสอบสถานะ

หากต้องการตรวจสอบสถานะการโหลดของแผนที่แหล่งที่มา ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้การแมปแหล่งที่มาแล้ว และไปที่ เมนู 3 จุด > เครื่องมือเพิ่มเติม > แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. ตรวจสอบค่าในคอลัมน์ต่อไปนี้ในตาราง

  • สถานะเพื่อดูว่าการโหลดการแมปแหล่งที่มาสำเร็จหรือล้มเหลว
  • เกิดข้อผิดพลาดในการอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด (หากมี)

คอลัมน์สถานะและข้อผิดพลาด

กรองทรัพยากรตาม URL หรือข้อผิดพลาด

หากต้องการเน้นแผนที่แหล่งที่มาที่คุณสนใจ ให้ป้อนข้อความในช่องข้อความด้านบนเพื่อกรองแผนที่แหล่งที่มาที่ไม่มีข้อความนี้ใน URL หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดออก

การกรองการแมปแหล่งที่มาที่ไม่มี "js" ใน URL ออก

แก้ปัญหา

โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บจะขอแมปแหล่งที่มาแทนเว็บไซต์ คำขอดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาเป็นแบบข้ามต้นทาง และอาจไม่ได้รับการดำเนินการ

หากต้องการแมปแหล่งที่มาของคำขอเว็บไซต์ก่อน ที่มุมขวาบนของทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เลือก ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การโหลดผ่านเป้าหมาย

หากยังพบปัญหาในการโหลดแมปแหล่งที่มาอยู่ ให้ลองโหลดแผนที่ดังกล่าวด้วยตนเองตามที่อธิบายไว้ถัดไป

โหลดการแมปแหล่งที่มาด้วยตนเอง

หากพบว่าการโหลดล้มเหลว หรือต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดต้นฉบับบนเว็บไซต์ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงที่ไม่มีแผนที่แหล่งที่มา คุณสามารถโหลดด้วยตนเองได้โดยทำดังนี้

 1. สร้างแผนที่แหล่งที่มาโดยใช้เครื่องมือที่สนับสนุนแผนที่เหล่านั้น
 2. โฮสต์การแมปแหล่งที่มาในเครื่อง
 3. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บในหน้าเว็บและตรวจสอบว่าได้เปิดใช้การแมปแหล่งที่มาแล้ว
 4. เปิดไฟล์ที่ทำให้ใช้งานได้แล้ว (ประมวลผลแล้ว) ในแหล่งที่มา จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ในตัวแก้ไข แล้วเลือกเพิ่มการแมปแหล่งที่มาจากเมนู

  การเลือก "เพิ่มแผนที่แหล่งที่มา" จากเมนู

 5. ในช่องข้อความ ให้ระบุ URL การแมปแหล่งที่มา แล้วคลิกเพิ่ม

  การระบุ URL การแมปแหล่งที่มา

 6. ตรวจสอบว่าการแมปแหล่งที่มาปรากฏในทรัพยากรของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และไฟล์ต้นฉบับ (แมปจากไฟล์ที่ทำให้ใช้งานได้แล้ว) ในโครงสร้างไฟล์หรือไม่

  การแมปแหล่งที่มาที่โหลดด้วยตนเองจะทำให้ไฟล์ต้นฉบับปรากฏในโครงสร้างไฟล์

 7. ดำเนินการต่อเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของไฟล์ต้นฉบับ