Vấn đề: Tìm và khắc phục vấn đề

Bảng điều khiển Vấn đề trong Công cụ của Chrome cho nhà phát triển giúp giảm tình trạng thông báo mệt mỏi và lộn xộn của Bảng điều khiển. Hãy sử dụng công cụ này để tìm giải pháp cho các vấn đề mà trình duyệt phát hiện, chẳng hạn như vấn đề về cookie và nội dung hỗn hợp.

Hiện tại, bảng điều khiển Issues (Vấn đề) hỗ trợ:

Các phiên bản Chrome trong tương lai sẽ hỗ trợ nhiều loại vấn đề hơn.

Mở bảng điều khiển Vấn đề

 1. Truy cập một trang có vấn đề cần khắc phục, chẳng hạn như samesite-sandbox.glitch.me.
 2. Mở Công cụ cho nhà phát triển.
 3. Nhấp vào nút Mở vấn đề bên cạnh Cài đặt. Cài đặt ở góc bên phải của thanh tác vụ ở trên cùng. Tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nút này có thể có biểu tượng Đã có lỗi. màu đỏ, Cảnh báo. màu vàng hoặc Thông tin. màu xanh dương.

  Nút Mở vấn đề có biểu tượng màu đỏ.

  Ngoài ra, bạn có thể chọn mục Vấn đề trên trình đơn Công cụ khác của Trình đơn Công cụ khác..

  Bảng điều khiển Vấn đề trong trình đơn Công cụ khác.

 4. Sau khi đang ở trên bảng điều khiển Issues (Vấn đề), bạn nên tải lại trang để phát hiện nhiều vấn đề hơn nữa. Lần này xảy ra trong khi tải trang.

  Bảng điều khiển Vấn đề có một vấn đề khác đã được phát hiện sau khi tải lại trang.

Bảng điều khiển cũng có thể hiển thị cho bạn các vấn đề mà trình duyệt báo cáo. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng những vấn đề như vậy (như cảnh báo về cookie trong ảnh chụp màn hình bên dưới) rất khó hiểu. Tuy nhiên, bạn không biết mình cần làm gì để khắc phục vấn đề này.

Console có một cảnh báo không rõ ràng về cookie.

Mặt khác, bảng điều khiển Vấn đề cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hữu ích.

Xem các mục trong bảng Vấn đề

Bảng điều khiển Vấn đề trình bày cảnh báo trên trình duyệt theo cách có cấu trúc, tổng hợp và khả thi.

 1. Hãy nhấp vào một mục trong bảng điều khiển Vấn đề để mở rộng vấn đề và xem hướng dẫn về cách khắc phục cũng như tìm các tài nguyên bị ảnh hưởng.

  Đã mở rộng bảng Vấn đề về vấn đề liên quan đến cookie trên nhiều trang web.

  Mỗi mục có bốn thành phần:

  • Tiêu đề mô tả vấn đề.
  • Nội dung mô tả cung cấp bối cảnh và giải pháp.
  • Mục TÀI NGUYÊN ẢNH HƯỞNG liên kết đến các tài nguyên trong ngữ cảnh Công cụ cho nhà phát triển phù hợp, chẳng hạn như Mạng, Nguồn, Phần tử và các bảng điều khiển khác.
  • Đường liên kết đến tài liệu hướng dẫn thêm.
 2. Nhấp vào các mục trong mục TÀI NGUYÊN ẢNH HƯỞNG để xem vấn đề theo bối cảnh.

Nhóm vấn đề theo loại

Bảng điều khiển Vấn đề tính số lượng tài nguyên bị ảnh hưởng cho từng vấn đề và hiển thị vấn đề đó bên cạnh các dòng tiêu đề. Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp các vấn đề theo mức độ nghiêm trọng thành ba nhóm:

 • Đã có lỗi. Lỗi trang mà Chrome báo cáo.
 • Cảnh báo. Thay đổi có thể gây lỗi, chẳng hạn như ngừng sử dụng.
 • Thông tin. Những điểm cải tiến mà Công cụ cho nhà phát triển đề xuất.

Để nhóm các vấn đề, hãy đánh dấu vào mục Hộp đánh dấu. Nhóm theo loại trong thanh thao tác ở đầu bảng điều khiển Vấn đề.

Các vấn đề được nhóm theo 3 loại: Lỗi trang, Thay đổi có thể gây lỗi và Cải tiến.

Bao gồm các vấn đề của bên thứ ba

Theo mặc định, bảng điều khiển Vấn đề sẽ hiển thị các vấn đề về cookie của bên thứ ba.

Bạn có thể tìm thấy vấn đề về cookie của bên thứ ba trong phần TÀI NGUYÊN ẢNH HƯỞNG thiếu đường liên kết.

Cookie của bên thứ ba không có tài nguyên được liên kết trong phần Tài nguyên bị ảnh hưởng.

Để ẩn các vấn đề như vậy, hãy xoá Rõ ràng. Bao gồm các vấn đề về cookie của bên thứ ba trong thanh hành động ở đầu bảng điều khiển Vấn đề.

Ẩn vấn đề

Để ẩn một vấn đề, hãy chọn Ẩn các vấn đề tương tự trong trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm. bên cạnh vấn đề đó.

Mục Ẩn vấn đề tương tự như tuỳ chọn này trong trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh vấn đề.

Để xem danh sách các vấn đề đã ẩn, hãy di chuyển xuống phần Vấn đề đã ẩn rồi mở rộng mục đó.

Mục Vấn đề đã ẩn.

Để hiển thị tất cả các vấn đề, hãy nhấp vào Hiện tất cả. Để phát hiện một vấn đề cụ thể, hãy chọn Hiện các vấn đề như thế này trong trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm. bên cạnh vấn đề đó.

Ngoài ra, khi bật tính năng tạo nhóm, bạn có thể ẩn toàn bộ các nhóm vấn đề bằng cách dùng trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm bên cạnh một nhóm.

Trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm có tuỳ chọn ẩn nhóm Cải tiến.

Xem vấn đề theo bối cảnh

Để điều tra một vấn đề:

 1. Trong mục TÀI NGUYÊN BỊ ẢNH HƯỞNG, hãy nhấp vào đường liên kết đến tài nguyên để xem mục ở bối cảnh thích hợp trong Công cụ cho nhà phát triển. Trong ví dụ này, hãy nhấp vào samesite-sandbox.glitch.me để hiển thị các cookie được đính kèm với yêu cầu đó. Đường liên kết này sẽ đưa bạn đến bảng điều khiển Mạng.

  Phần Tài nguyên bị ảnh hưởng có đường liên kết đến yêu cầu bị ảnh hưởng.

 2. Cuộn để xem mục có vấn đề: trong trường hợp này là cookie ck02. Di chuột qua biểu tượng thông tin Thông tin. ở bên phải để xem vấn đề và cách khắc phục.

  Bảng điều khiển Mạng hiển thị chú giải công cụ khi bạn di chuột qua biểu tượng thông tin.