Tắt JavaScript

Sofia Emelianova
Sofia Emelianova

Để xem giao diện và hoạt động của một trang web khi JavaScript bị tắt:

 1. Mở Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
 2. Tuỳ thuộc vào hệ điều hành của bạn, hãy nhấn một trong các nút sau:

  • Trên Window hoặc Linux, hãy nhấn tổ hợp phím Control+Shift+P
  • Trên MacOS, Command+Shift+P

  Trình đơn lệnh.

  Trình đơn lệnh sẽ mở ra.

 3. Bắt đầu nhập javascript, chọn Disable JavaScript (Tắt JavaScript) rồi nhấn Enter để chạy lệnh. JavaScript hiện đã bị tắt.

  Chọn "Tắt JavaScript" trong trình đơn Lệnh.

Để nhắc bạn rằng JavaScript bị tắt, Chrome sẽ hiện biểu tượng JavaScript đã vô hiệu. tương ứng trên thanh địa chỉ và Công cụ cho nhà phát triển hiển thị biểu tượng cảnh báo Cảnh báo. bên cạnh Nguồn.

Biểu tượng trên thanh địa chỉ và biểu tượng cảnh báo bên cạnh Nguồn trong Công cụ cho nhà phát triển.

JavaScript sẽ vẫn bị vô hiệu hoá trong thẻ này miễn là bạn mở Công cụ cho nhà phát triển.

Bạn nên tải lại trang để xem liệu trang có phụ thuộc vào JavaScript trong khi tải hay không và phụ thuộc vào như thế nào.

Ngoài ra, bạn có thể tắt JavaScript trong phần Cài đặt. Cài đặt.

Để bật lại JavaScript:

 • Mở lại trình đơn Lệnh rồi chạy lệnh Enable JavaScript.
 • Đóng Công cụ cho nhà phát triển.