สื่อ: ดูและแก้ไขข้อบกพร่องของข้อมูลโปรแกรมเล่นสื่อ

ใช้แผงสื่อในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บใน Chrome เพื่อดูข้อมูลและแก้ไขข้อบกพร่องของมีเดียเพลเยอร์ตามแท็บเบราว์เซอร์

เปิดแผงสื่อ

แผงสื่อคือส่วนหลักในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บตรวจสอบมีเดียเพลเยอร์ของหน้าเว็บ

 1. เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาเว็บ
 2. คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม > เครื่องมือเพิ่มเติม > สื่อ เพื่อเปิดแผงสื่อ

แผงสื่อ

ดูข้อมูลมีเดียเพลเยอร์

 1. ไปที่หน้าที่มีมีเดียเพลเยอร์ เช่น https://youtu.be/e1gAyQuIFQo
 2. ตอนนี้คุณดูมีเดียเพลเยอร์ได้แล้วในเมนูผู้เล่น
 3. คลิกที่โปรแกรมเล่น แท็บพร็อพเพอร์ตี้จะแสดงคุณสมบัติของมีเดียเพลเยอร์ พร็อพเพอร์ตี้สื่อ
 4. คลิกแท็บเหตุการณ์เพื่อดูเหตุการณ์ของมีเดียเพลเยอร์ทั้งหมด กิจกรรมสื่อ
 5. คลิกแท็บข้อความเพื่อดูบันทึกข้อความของมีเดียเพลเยอร์ คุณกรองข้อความตามระดับการบันทึกหรือสตริงได้ ข้อความสื่อ
 6. แท็บไทม์ไลน์คือที่ที่คุณดูสื่อที่เล่นและสถานะบัฟเฟอร์ได้แบบเรียลไทม์

การซ่อมแซมรีโมต

คุณสามารถดูข้อมูลมีเดียเพลเยอร์บนอุปกรณ์ Android จากคอมพิวเตอร์ Windows, Mac หรือ Linux

 1. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าการแก้ไขข้อบกพร่องจากระยะไกล
 2. ตอนนี้คุณสามารถดูข้อมูลมีเดียเพลเยอร์จากระยะไกลได้แล้ว

การซ่อมแซมรีโมต

ซ่อนและแสดงมีเดียเพลเยอร์

บางครั้งอาจมีมีเดียเพลเยอร์มากกว่า 1 หน้าในหน้าหนึ่งๆ หรือคุณอาจใช้แท็บเบราว์เซอร์เดียวกันเรียกดูหน้าต่างๆ โดยแต่ละหน้ามีมีเดียเพลเยอร์

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนมีเดียเพลเยอร์แต่ละรายการเพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องได้ง่ายขึ้น

 1. เรียกดูหน้าวิดีโอหลายๆ หน้าโดยใช้แท็บเบราว์เซอร์เดียวกัน
 2. คลิกขวาที่มีเดียเพลเยอร์ตัวใดตัวหนึ่ง คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนโปรแกรมเล่นที่เลือกได้โดยการเลือก ซ่อนโปรแกรมเล่น หรือเลือกซ่อนอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อซ่อนโปรแกรมเล่นอื่นๆ ทั้งหมด

ซ่อนมีเดียเพลเยอร์

ส่งออกข้อมูลมีเดียเพลเยอร์

 1. คลิกขวาที่มีเดียเพลเยอร์ตัวใดตัวหนึ่ง
 2. เลือกบันทึกข้อมูลผู้เล่นเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลผู้เล่นเป็น JSON

ส่งออกข้อมูลสื่อ