Xem tài nguyên trang

Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để xem tài nguyên của trang web. Tài nguyên là các tệp mà một trang cần để hiển thị chính xác. Ví dụ về tài nguyên bao gồm tệp CSS, JavaScript và HTML, cũng như hình ảnh.

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đã nắm rõ kiến thức cơ bản về phát triển webCông cụ cho nhà phát triển của Chrome.

Mở tài nguyên

Khi biết tên của tài nguyên muốn kiểm tra, Trình đơn lệnh sẽ giúp bạn mở tài nguyên một cách nhanh chóng.

 1. Nhấn Control+P hoặc Command+P (Mac). Hộp thoại Open File (Mở tệp) sẽ mở ra.

  Hộp thoại Mở tệp

  Hình 1 Hộp thoại Open File (Mở tệp)

 2. Chọn tệp trên trình đơn thả xuống hoặc bắt đầu nhập tên tệp rồi nhấn phím Enter sau khi tệp đúng được đánh dấu trong hộp tự động hoàn thành.

  Nhập tên tệp vào hộp thoại Mở tệp

  Hình 2. Nhập tên tệp vào hộp thoại Open File (Mở tệp)

Mở tài nguyên trong bảng điều khiển Mạng

Hãy xem phần Kiểm tra thông tin chi tiết của tài nguyên.

Kiểm tra tài nguyên trong bảng điều khiển Mạng

Hình 3. Kiểm tra tài nguyên trong bảng điều khiển Network (Mạng)

Hiển thị tài nguyên trong bảng điều khiển Mạng từ các bảng điều khiển khác

Phần Duyệt qua tài nguyên dưới đây cho bạn biết cách xem tài nguyên từ nhiều phần trên giao diện người dùng DevTools. Nếu bạn muốn kiểm tra một tài nguyên trong bảng điều khiển Network (Mạng), hãy nhấp chuột phải vào tài nguyên đó rồi chọn Reveal in Network panel (Hiển thị trong bảng điều khiển mạng).

Hiển thị trong bảng điều khiển Mạng

Hình 4. Tuỳ chọn Hiển thị trong bảng điều khiển Mạng

Duyệt qua nguồn lực

Duyệt qua tài nguyên trong bảng điều khiển Mạng

Xem phần Ghi nhật ký hoạt động mạng.

Tài nguyên trang trong Nhật ký mạng

Hình 5. Tài nguyên trang trong Nhật ký mạng

Duyệt theo thư mục

Cách xem các tài nguyên của trang được sắp xếp theo thư mục:

 1. Nhấp vào thẻ Sources (Nguồn) để mở bảng điều khiển Sources (Nguồn).
 2. Nhấp vào thẻ Trang để hiển thị tài nguyên của trang. Ngăn Page (Trang) sẽ mở ra.

  Ngăn trang

  Hình 6. Ngăn Page (Trang)

  Dưới đây là bảng phân tích các mục không rõ ràng trong Hình 6:

  • trên cùngngữ cảnh duyệt web tài liệu chính.
  • airhorner.com đại diện cho một miền. Tất cả các tài nguyên được lồng trong đó đều đến từ miền đó. Ví dụ: URL đầy đủ của tệp comlink.global.js có thể là https://airhorner.com/scripts/comlink.global.js.
  • scripts là một thư mục.
  • (chỉ_mục) là tài liệu HTML chính.
  • iu3 là một ngữ cảnh duyệt web khác. Ngữ cảnh này có thể do một phần tử <iframe> nhúng trong HTML của tài liệu chính tạo ra.
  • sw.js là ngữ cảnh thực thi của trình chạy dịch vụ.
 3. Nhấp vào một tài nguyên để xem trong Trình chỉnh sửa.

  Xem tệp trong Trình chỉnh sửa

  Hình 7. Xem tệp trong Trình chỉnh sửa

Duyệt theo tên tệp

Theo mặc định, ngăn Page (Trang) sẽ nhóm các tài nguyên theo thư mục. Để tắt tính năng nhóm này và xem tài nguyên của từng miền dưới dạng danh sách phẳng, hãy làm như sau:

 1. Mở ngăn Trang. Hãy xem phần Duyệt theo thư mục.
 2. Nhấp vào biểu tượng Lựa chọn khác Tuỳ chọn khác rồi tắt tuỳ chọn Nhóm theo thư mục.

  Nhóm theo thư mục

  Hình 8. Tuỳ chọn Group by Folder (Nhóm theo thư mục)

  Tài nguyên được sắp xếp theo loại tệp. Trong mỗi loại tệp, các tài nguyên sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

  Ngăn Trang sau khi tắt tính năng Nhóm theo thư mục

  Hình 9. Ngăn Page (Trang) sau khi tắt tuỳ chọn Group by Folder (Nhóm theo thư mục)

Duyệt theo loại tệp

Cách nhóm các tài nguyên với nhau dựa trên loại tệp:

 1. Nhấp vào thẻ Application (Ứng dụng). Bảng điều khiển Application (Ứng dụng) sẽ mở ra. Theo mặc định, ngăn Manifest (Tệp kê khai) thường mở trước.

  Bảng điều khiển Ứng dụng

  Hình 10. Bảng điều khiển Application (Ứng dụng)

 2. Di chuyển xuống ngăn Khung.

  Ngăn Frames (Khung)

  Hình 11 Ngăn Khung

 3. Mở rộng các mục mà bạn quan tâm.

 4. Nhấp vào một tài nguyên để xem.

  Xem tài nguyên trong bảng điều khiển Ứng dụng

  Hình 11 Xem tài nguyên trong bảng điều khiển Ứng dụng

Duyệt qua tệp theo loại trong bảng điều khiển Mạng

Hãy xem phần Lọc theo loại tài nguyên.

Lọc cho CSS trong Nhật ký mạng

Hình 12 Lọc cho CSS trong Nhật ký mạng