Wyświetlanie i zmienianie danych IndexedDB

Kayce Basques
Kayce Basques

Z tego przewodnika dowiesz się, jak za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome wyświetlać i zmieniać dane IndexedDB. Zakładamy, że zna Pan/Pani Narzędzia deweloperskie. Jeśli nie, zobacz Pierwsze kroki. Zakładamy też, że znasz IndexedDB. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z artykułem Korzystanie z IndexedDB.

Wyświetlanie danych IndexedDB

 1. Kliknij kartę Aplikacja, aby otworzyć panel Aplikacja. Rozwiń menu IndexedDB, aby zobaczyć, które bazy danych są dostępne.

  Menu IndexedDB

  Rysunek 1. Menu IndexedDB

  • Ikona bazy danych uwagi – https://mdn.github.io reprezentuje bazę danych, gdzie notes to nazwa bazy danych, a https://mdn.github.io to źródło, z którego można uzyskać dostęp do bazy danych.
  • Ikona magazynu obiektów notes to magazyn obiektów.
  • Argumenty title i body to indeksy.
 1. Kliknij bazę danych, aby wyświetlić jej źródło i numer wersji.

  Baza danych „notes”

  Rysunek 2. Baza danych notes

 2. Kliknij magazyn obiektów, aby wyświetlić jego pary klucz-wartość.

  Magazyn obiektów „notes”

  Rysunek 3. Magazyn obiektów notes

  • Łączna liczba wpisów to łączna liczba par klucz-wartość w magazynie obiektów.
  • Wartość generatora kluczy to następny dostępny klucz. To pole jest widoczne tylko podczas korzystania z generatorów kluczy.
 3. Kliknij komórkę w kolumnie Wartość, aby rozwinąć tę wartość.

  Wyświetlanie wartości IndexedDB

  Rysunek 4. Wyświetlanie wartości IndexedDB

 4. Kliknij indeks, np. title lub body na Rys. 6 poniżej, aby posortować magazyn obiektów według wartości tego indeksu.

  Sortowanie magazynu obiektów według indeksu

  Rysunek 5. Magazyn obiektów posortowany alfabetycznie według klucza title

Odśwież dane IndexedDB

Wartości IndexedDB w panelu Aplikacja nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Aby odświeżyć dane, kliknij Odśwież Odśwież podczas wyświetlania magazynu obiektów, aby odświeżyć dane, lub wyświetl bazę danych i kliknij Odśwież bazę danych, aby odświeżyć wszystkie dane.

Wyświetlanie bazy danych

Rysunek 6. Wyświetlanie bazy danych

Edytuj dane IndexedDB

Kluczy i wartości IndexedDB nie można edytować w panelu Aplikacja. Ponieważ jednak narzędzia deweloperskie mają dostęp do kontekstu strony, możesz uruchomić w nich kod JavaScript, który edytuje dane IndexedDB.

Edytuj dane IndexedDB za pomocą fragmentów

Fragmenty to sposób na przechowywanie i uruchamianie bloków kodu JavaScript w Narzędziach deweloperskich. Gdy uruchomisz fragment kodu, wynik zostanie zarejestrowany w konsoli. Za pomocą fragmentu kodu możesz uruchomić kod JavaScript, który edytuje bazę danych IndexedDB.

Interakcja z IndexedDB za pomocą fragmentu kodu

Rysunek 7. Interakcja z IndexedDB za pomocą fragmentu kodu

Usuwanie danych IndexedDB

Usuń parę klucz-wartość IndexedDB

 1. Wyświetl magazyn obiektów IndexedDB
 2. Kliknij parę klucz-wartość, którą chcesz usunąć. DevTools podświetla na niebiesko, sygnalizując, że jest wybrana.

  Wybranie pary klucz-wartość w celu jej usunięcia

  Rysunek 8. Wybranie pary klucz-wartość w celu jej usunięcia

 3. Naciśnij klawisz Delete lub kliknij Usuń zaznaczone Usuń wybrane.

  Jak wygląda magazyn obiektów po usunięciu pary klucz-wartość

  Rysunek 9. Jak wygląda magazyn obiektów po usunięciu pary klucz-wartość

Usuń wszystkie pary klucz-wartość z magazynu obiektów

 1. Wyświetl magazyn obiektów IndexedDB

  Wyświetlanie magazynu obiektów

  Rysunek 10. Wyświetlanie magazynu obiektów

 2. Kliknij Wyczyść magazyn obiektów Wyczyść magazyn obiektów.

Usuwanie bazy danych IndexedDB

 1. Wyświetl bazę danych IndexedDB, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij Usuń bazę danych.

  Przycisk „Usuń bazę danych”

  Rysunek 11. przycisk Usuń bazę danych;

Usuń całą pamięć IndexedDB

 1. Otwórz panel Wyczyść pamięć wewnętrzną.
 2. Upewnij się, że pole wyboru IndexedDB jest zaznaczone.
 3. Kliknij Wyczyść dane witryn.

  Okienko „Wyczyść pamięć wewnętrzną”

  Rysunek 12. Okienko Wyczyść pamięć wewnętrzną.